Se alla

RUT-PM

Tisdag 6 oktober 2015

Dnr 20151089rev Statlig inkomstskatt

Dnr 20151209 Ändrad statlig inkomstskatt

Dnr 20151211 Ökatutbildningsplatser

Dnr 20151219 Allmän löneavgift

Dnr 20151221 Avskrivning inom studiemedelssystemet

Dnr 20151224 Aktivitetsersättning och studiestöd

Dnr 20151233 Höjd fordonsskatt

Dnr 20151232 Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter i stödområde A

Dnr 20151238 Sänkt åldersgräns för jobbskatteavdrag för äldre

Dnr 20151239 Höjd jämställdhetsbonus

Dnr 20151240 Reducerade rikthyror

Dnr 20151243 Begränsade förvaltningsanslag

Dnr 20151293 Effekt av att ta bort nedsättning av skatter

Dnr 20151351 Återställa A-kassan

Dnr 20151357 Subventionsgraden i rut-avdraget

Dnr 20151390 Åldersavskrivning studiemedel

Dnr 20151392 Uppskov

Dnr 20151436 Energiskatter

Dnr 20151489 Kvotflyktingar

Dnr 20151537 Schablonersättning nyanlända

Dnr 20151577 Aktivering av värnplikten

Dnr 20151583rev Förändringar budget

Dnr 20151584 Sjukförsäkringen

Dnr 20151595 Nedsatt förmånsvärde

Dnr 20151604 Arbetsgivaravgifter

Dnr 20151641 Fastighetsskatt- obebyggd tomtamark hyreshusenheter

Dnr 20151677 Riksbudget – vuxenutbildning

DNR20151213 Reseavdrag

Dnr20151218 Gruppregistrering av moms

Dnr20151237 Bostadstillägget för pensionärer