Se alla

FP budgetmotion: Liberala reformer för Sverige

Tisdag 6 oktober 2015

FP budgetmotion: Liberala reformer för Sverige

Sverige behöver fler jobb och fler skattebetalare, inte högre skatter. Det är jobben som är en garant för att vårt land ska ha världens bästa välfärd. Idag har jag tillsammans med Erik Ullenhag presenterat Liberalernas budgetmotion, där vi prioriterar fem områden; jobben, skolan, liberaliseringar av arbets- och bostadsmarknaden, äldreomsorgen och försvaret.

Liberalerna sätter upp ett nytt sysselsättningsmål för Sverige – vi ska nå 600 000 fler jobb år 2025. Det förpliktigar och för att nå dit föreslår vi bland annat skattesänkningar på 30 miljarder på jobb och företagande. Det handlar bl a om slopad värnskatt, höjd brytpunkt för att betala statlig skatt så att det också ska löna sig med utbildning inom kvinnodominerade akademikeryrken, avskaffad effektskatt för att inte straffa ut kärnkraften, lägre arbetsgivaravgifter och ett utvidgat Rut-avdrag.

Både arbetsmarknaden och bostadsmarknaden måste liberaliseras, genom en reformerad arbetsrätt, sänkt skatt på enklare arbeten och sänkt flyttskatt för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Skolan ska ge alla barn en framtid, då behövs satsningar också på lärarna. Liberalerna liberalerna vill ha en tioårig grundskola, höja lärarlönerna och inrätta fler karriärtjänster och skapa en ny yrkesskola.

Vi satsar på bättre villkor för äldre. Det handlar om en miljard kronor för att äldre ska få uppleva hemlagad mat inom hemtjänsten. Vi sänker skatten för äldre som arbetar, höjer bostadstilläggen och sänker skatten för pensionärer.

För att möta en allt mer oroväckande utveckling i Ryssland är vi det parti som lägger mest resurser på att rusta upp ett svenskt försvar.

Läs Liberalernas budgetmotion här:

Liberala hälsningar,

Jan Björklund
Source: Jans nyhetsbrev