Se alla

Nya satsningar för att öka kunskapen om Förintelsen

Fredag 26 januari 2024

I dag presenterar regeringen två nya satsningar för att öka kunskapen om de fruktansvärda brott mot mänskligheten som begicks under Förintelsen. För det första avsätter vi ytterligare en miljon kronor under 2024 för hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. För det andra initierar vi ett arbete med hur ”Om detta må ni berätta” ska förvaltas och utvecklas för kommande generationer.

Efter Hamas terrorattack den 7 oktober har antisemitiska hatbrott kraftigt ökat runt om i Europa. De senaste månaderna har vi kunnat läsa om vittnesmål där judar inte vågar gå till synagogan, församlingar uppmanar sina medlemmar att dölja judiska attribut och flera som ifrågasätter om de fortfarande kan bo kvar i Sverige. Ingen jude i Sverige ska behöva fråga sig om han eller hon vågar bo kvar i sitt eget land. 

Det finns ingen enkel lösning. Regeringen arbetar därför brett på både kort och lång sikt med fokus på tre områden: stärka judars trygghet och säkerhet i Sverige, uppmärksamma judiska kulturen och stärka utbildningsinsatserna och kunskapen om vår judiska minoritet.

Vi har alla ett ansvar för att motverka antisemitismen. Det är vår plikt att minnas Förintelsens offer. Men ansvaret vilar särskilt tungt på politiken. Därför kommer våra partier att fortsätta bekämpa antisemitismen med full kraft. Den här regeringen står bakom Sveriges judar. Agerar vi inte hårt och beslutsamt nu riskerar vi någonting grundläggande i vårt samhälle skriver Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister (L), Ulf Kristersson, statsminister (M), Ebba Busch, energi- och näringsminister (KD), Parisa Liljestrand, kulturminister (M) på Aftonbladet debatt.