Se alla

Mer samförstånd krävs i politiken

Måndag 12 oktober 2015

Sverige står inför stora samhällsutmaningar, den pågående flyktingkrisen är en av dem. Jag är bekymrad över att den politiska situationen i Sverige kan leda till ökad polarisering. För att lösa viktiga samhällsutmaningar krävs istället mer av samförstånd i svensk politik, i synnerhet mellan Allianspartierna och Socialdemokraterna.

Liberalerna är en del av Alliansen och vi vill ta över regeringsmakten tillsammans. Men vi är i ett känsligt politiskt skede och mer av samförstånd krävs i riksdagen över blockgränserna kring viktiga politiska frågor. Det kan handla om flyktingpolitik och integration, klimat- och energipolitik och även säkerhetspolitiken i denna mycket oroliga tid.

Ett blocköverskridande samarbete skulle givetvis underlättas av om Stefan Löfven är beredd att göra en regeringsombildning där Miljöpartiet lämnar regeringen och att han hakar av Vänsterpartiet från det täta samarbete som de har. Det skulle vara bra för Sverige och det skulle skapa öppningar för uppgörelser inom flera politiska områden. I många frågor har både MP och V ytterlighetspositioner som gör det svårare att hitta lösningar.

Ingen av oss är betjänt av en politisk kris. Sverige står inför stora samhällsutmaningar och för att klara dem bygger det på att alla är beredda att ta ansvar.

 

 
Liberala hälsningar,

Jan Björklund