Se alla

Kunskapsreformer för bättre integration

Onsdag 18 januari 2017

Integrationen börjar i skolan. För alla de barn och unga som nyligen kommit till Sverige är skolan avgörande för att skapa livsmöjligheter för framtiden. Att lära sig svenska och skaffa sig en utbildning är själva kärnan i att integreras i det svenska samhället.

Många nyanlända bosätter sig i områden utanför våra storstäder där utanförskapet gror. Barnen går i skolor dit det ofta är svårt att rekrytera lärare. Samtidigt behövs de allra bästa lärarna just i de områden där utmaningarna är som störst.

Idag besökte jag tillsammans med mina Allianskollegor Engelska skolan i Gottsunda utanför Uppsala. Vid besöket föreslog vi 1 500 nya förstelärartjänster i utanförskapsområden med ett lönepåslag på 10 000 kronor i månaden. Det är en fördubbling jämfört med andra förstelärartjänster. Genom högre lön och genom att utannonsera tjänsterna kan vi öka söktrycket och få de skickligaste lärarna att jobba där deras kompetens behövs allra mest.

Många av dem som kommer till Sverige är tonåringar. De har bara några år innan skolan ska vara klar och kan givetvis inte förväntas klara den på så kort tid och utan språket. Därför är jag glad att övriga Allianspartier idag enats kring Liberalernas förslag om att förlänga skolplikten något eller några år. Det skapar helt andra möjligheter och livschanser för dem som kommer i tonåren. Alliansen ställer sig också bakom vårt krav på aktivt skolval där föräldrar måste välja skola. När fler sätter sig in i valmöjligheterna och använder sig av dem så är det också ett sätta att bryta segregationen.

Läs mer här om Alliansens förslag

Liberala hälsningar,
Jan Björklund