Se alla

Haveri för feministisk regering

Måndag 13 februari 2017

I svenska förorter gror extremismen och utanförskapet. Självutnämnda religiösa moralpoliser kontrollerar flickor och kvinnor. Mitt i det svenska samhället lever de som inte får välja vem de ska umgås med, hur de ska klä sig eller vem de ska dela resten av sitt liv med. Att motverka hedersförtryck är den största jämställdhetsutmaningen som vi står inför. Som liberal är uppdraget att försvara de värderingar som vårt humanistiska samhälle vilar på.
 
I helgen besökte statsminister Stefan Löfven Iran tillsammans med handelsminister Ann Linde. Att den svenska regeringen besöker länder som Iran för att utveckla handelsrelationer är inget fel i sig, men regeringen måste vara glasklar när det gäller mänskliga rättigheter. Jag undrar vad flickorna och kvinnorna som lever i hedersförtryck i Sverige tänker när de ser den svenska ministern i slöja under besöket i Iran? Ett klädesplagg som symboliserar förtryck och ofrihet – i Iran är slöjtvånget inskrivet i lag, det är inget som kvinnor väljer själva. 
 
Iran är en religiös diktatur där tortyr och dödsstraff är vanligt. Kvinnor saknar de rättigheter som vi i västvärlden tar för givna. Våldtäkt och misshandel inom äktenskapet är lagligt. Jämställdheten är i praktiken på en medeltidsnivå. Det är därför mycket olyckligt att Ann Linde bar slöja under besöket; bilder på västerländska politiker i slöja sprids och legitimerar regimens politik.   
 
Jag hade tidigare uppfattningen att man alltid tar seden dit man kommer och anpassar sig efter andra länders regler och normer. Så har vi traditionellt i Sverige gjort när regeringar, både borgerliga och socialdemokratiska, besökt andra länder. Men jag har omprövat detta, allt eftersom jag lärt mig mer och mer om det hedersförtryck som varje dag lämnar flickor och kvinnor i ofrihet. För det finns gränser för toleransen. Vi ska inte acceptera kvinnoförtryckande seder med hänvisning till att de är en del i en kultur, tradition eller religion. Regeringen borde agerat annorlunda och avstått slöjan. Det är en viktig lärdom för framtiden. Handelsavtal kan undertecknas i Sverige eller på svenska ambassaden eller på annan plats. 
 
Vi får inte ge vika en tum för att stå upp för de liberala värdering som präglar vårt samhälle och hela västvärlden. Därför ska svenska ministrar inte bära slöja i Iran. Mänskliga rättigheter gäller alla, oavsett om man bor i Iran eller i Rinkeby. Det är en svensk feministisk regerings uppgift att visa att det är så.
 
Liberala hälsningar,
Jan Björklund