Se alla

Helena Gellerman en av tre nya klimatpolitiska talespersoner för Liberalerna

Tisdag 8 oktober 2019

I möjligheternas land måste vi klara klimatomställningen. Därför behöver det liberala partiet vara ett klimatparti. För att leda arbetet med klimatomställningen utser Liberalerna tre klimatpolitiska talespersoner med olika ansvarsområden. Först ut av de tre klimatpolitiska talespersonerna att presenteras är Helena Gellerman  som får särskilt ansvar för omställningen av transportsystemet.

 Hej Helena! Vem är du?

Jag är en nyfiken civilingenjör från Chalmers som har arbetat 35 år inom transport; 15 år på Volvo Personvagnar, 4 år som bilförsäljare och 11 år med forskning inom trafiksäkerhet på Lindholmen Science Park, bland annat med EU-projekt om självkörande bilar.  Jag började som fritidspolitiker 2006 i Lerums kommun, där jag har arbetat med skolfrågor och infrastruktur och bostäder.

Jag är från Lerum utanför Göteborg där jag bor med min familj och en hund och jag gillar att vara i naturen, simma, resa och umgås med vänner. Jag tror på att vi genom samarbete kan lösa framtidens utmaningar. Tekniken ger enorma möjligheter och vi måste tillsammans komma fram till hur vi bäst använder oss av den.

Varför engagerade du dig i politiken från första början?

Det som triggade mig var när jag ville förändra saker i skolan i Lerum och insåg att jag måste gå in i politiken för att verkligen få till en förändring.

Vilka är de stora utmaningarna på klimatområdet kopplat till transport?

Den största utmaningen inom klimatområdet är att snabbt minska utsläppen från vägtransporter, som står för uppemot 95 procent av utsläppen från transportsektorn i Sverige. Vägen dit går via elektrifiering och att öka användningen av förnybara biodrivmedel för att minska beroendet av fossila bränslen. Elektrifieringen har många delar som var och en måste fungera för att få till en snabb minskning av växthusgaserna.  Elen måste produceras utan klimatpåverkan och sedan distribueras i ett nätverk som klarar att leverera tillräckligt med ström till olika laddsystem för fordon. Laddinfrastrukturen måste säkerställas, både att laddning fungerar vid bostaden, men också längs våra vägar i form av snabbladdningsplatser samt elvägar för lastbilar. Själva fordonen måste bli attraktiva för privatpersoner och företag, så att vi ökar andelen eldrivna fordon på marknaden och därmed även börjar skapa en andrahandsmarknad, så att fler har råd att köpa en elbil. En komplex kedja där varje del utmanar samhället och att vi kan förändra hur vi transporterar människor och gods.

Hur ska du bidra till att göra Sverige till möjligheternas land?

Jag vill bidra med min bakgrund som civilingenjör inom elektroteknik, verksam inom transport i 35 år och att jag de senaste elva åren sett styrkan i att lösa problem med personer med en rad olika kompetenser. Jag vill bidra till att Sverige med teknikens hjälp och samarbete mellan alla berörda, inklusive politikerna, kan visa vägen till ett samhälle där man fortsatt kan resa med alla trafikslag på ett klimatneutralt sätt. Genom att visa att det går kan vi inspirera andra.