Se alla

Bred uppgörelse om flyktingkrisen

Fredag 23 oktober 2015

Bred uppgörelse om flyktingkrisen
Den flyktingsituation som Sverige nu upplever har vårt land aldrig tidigare stått inför. Människor drivs på flykt undan krig och förföljelse i Mellanöstern och prognoserna för mottagandet i Sverige slår nu rekord. Utmaningarna för vårt land kommer att vara stora framöver och det är viktigt att alla partier i denna situation tar ansvar och gemensamt söker lösningar. Därför är jag glad över den breda uppgörelse om insatser gällande migration och integration som alla allianspartier och regeringspartierna idag ställt sig bakom. Det är en bred uppgörelse mellan sex partier vilket ger stabilitet.

Det är ett extraordinärt läge och för att klara situationen så behövs åtgärder som gör det svenska mottagningssystemet mer likt andra länder i Europa. Därför införs tillfälliga uppehållstillstånd och utökat försörjningsansvar vid anhöriginvandring. Tillfälliga uppehållstillstånd innehåller viktiga undantag gällande barnfamiljer, kvotflyktingar och ensamkommande barn.

För Liberalernas del är jag mycket nöjd med att vi fått gehör för flera av våra viktiga förslag. Det handlar om förslag för bättre mottagande och fler i jobb och utbildning; lägre trösklar in på arbetsmarknaden genom yrkesskola, ya-jobben breddas och rut-avdraget vidgas. Sverige ökar antalet kvotflyktingar till 5000 och alla kommuner tvingas fortsättningsvis att ta ansvar och hjälpa till med mottagandet. Kommunerna får extra stöd för att klara mottagandet.

På sikt kommer det säkerligen att behövas fler åtgärder, detta är ett första steg. Det är viktigt för Sverige att vi nådde en bred blocköverskridande uppgörelse om insatser i detta svåra läge.

Läs hela uppgörelsen här:
http://www.Liberalerna.se/wp-content/uploads/2015/10/insatser-med-anledning-av-flyktingkrisen.pdf

Liberala hälsningar,
Jan Björklund
Source: Jans nyhetsbrev