Se alla

Beslut i korthet – företagsamhet

Lördag 18 november 2017

Gör det enklare

Det måste bli lättare att starta och driva företag. Liberalerna vill förenkla regelbördan för små och medelstora företag genom ett långsiktigt och strategiskt arbete med regelförenklingar, som ska riktas in på områden där det gör mest nytta för företagen. Regelrådet ska få en starkare roll för att motverka onödigt byråkratiska regler.

Slopa företagens sjuklöneansvar på sikt

Liberalerna vill ge större incitament för företag att förebygga skador och sjukdomar som drabbar de anställda. I första hand vill partiet avskaffa den andra sjuklöneveckan.

Se över rätten att begära utdrag ur belastningsregistret

Det behövs en bättre balans mellan arbetsgivarens rätt att kontrollera den sökandes bakgrund och den enskildes personliga integritet.  Liberalerna vill att det ska vara lagreglerat när en arbetsgivare får begära utdrag ur belastningsregistret.