Se alla

Beslut i korthet – bostäder

Fredag 17 november 2017

Lättare att spara till första bostaden

Liberalerna vill se ett skattegynnat bosparande för den som vill spara ihop till sitt första bostadsköp. Detta gäller både ungdomar, nyanlända och den som senare i livet vill köpa ett boende.

Enklare regler för byggande

Liberalerna vill ha en rad lag- och regelförenklingar för att underlätta bostadsbyggandet. Det handlar till exempel om att förenkla reglerna för planarbete, korta överklagandeprocessen, göra det möjligt för så kallade mikrobostäder (som inte behöver uppfylla alla funktionskrav, t.ex. kravet på förråd), förändra systemet med riksintressen och mjuka upp strandskyddet där inte exploateringstrycket är särskilt stort.

Lyft utsatta bostadsområden

Landsmötet tog också ställning för en försöksverksamhet där kommuner, näringsliv och civilsamhället samverkar för att lyfta områden som är utsatta av olika skäl. Modellen, som kallas BID (Business Improvement Districts), har med framgång provats runt om i världen.

Boende som ger frihet och trygghet

Bostadsmarknaden ska präglas av trygghet och frihet. Årsrika personer ska möjlighet att bo kvar i sina bostäder om de vill, och rörligheten ska ökar så att det blir möjligt för fler att göra bostadskarriärer.