Se alla

Avskaffa effektskatten på kärnkraft – för klimatet och välfärden

Onsdag 24 juni 2015

Avskaffa effektskatten på kärnkraft – för klimatet och välfärden
Sverige står inför ett energipolitiskt vägval som kommer att påverka klimat, jobb och välfärd i framtiden. För Liberalerna är det viktigt att en hållbar och stabil energiförsörjning har som mål att både klara klimatet och de utmaningar som en allt tuffare internationell konkurrens innebär för Sverige. Vi har alla möjligheter att vara världsledande i att kombinera höga klimatambitioner med tillväxt och välfärd.

För att klara det behövs den koldioxidfria kärnkraften. Men skatten på kärnkraft, den så kallade effektskatten, medför att kärnkraften idag blir olönsam. Den förhindrar också nyproduktion av nästa generations kärnkraftverk. Effektskatten är en straffskatt på kärnkraft, som gör den dyrare i förhållande till andra energislag. Regeringen snedvrider marknaden just i syfte att kärnkraften ska bli olönsam. Det är oroväckande. Den snabbavveckling som nu påbörjats, senast med Eons besked igår om att avveckla Oskarshamn 2, medför både risk för elbrist i framtiden och risk för höjda elpriser. Kärnkraften står för drygt 40 procent av vår elproduktion och vid en nedläggning ökar risken att vi tvingas importera smutsig el som olja, kol och gas. Vindkraften kan inte ersätta kärnkraften då den bara ger el när det blåser.

Liberalerna föreslår i dag att effektskatten på kärnkraft tas bort. Det innebär att de befintliga kärnkraftverken inte behöver läggas ner i förtid. Vi behöver göra mer. Förutom avskaffad effektskatt, säger vi nej till ett utvidgat elcertifikatssystem som snedvrider konkurrensen mellan olika energislag. Vi behöver också mer forskning om den nya generationens kärnkraft som kan producera än mer av grön el. Även konsekvenserna av förlorad baskraft och ökad energiimport måste ses över, därför bör Energimyndigheten få i uppdrag att se över vad detta innebär för klimatet. Detta är våra ingångar i Energikommissionens arbete. Liberalernas uppdrag är att fortsätta säkra klimatet, jobben och välfärden i framtiden.

Här kan du läsa min och Liberalernas energipolitiska talesperson Maria Weimers artikel i Dagens industri idag;
http://www.di.se/artiklar/2015/6/23/debatt-karnkraftsskatten-maste-avskaffas/

Liberala hälsningar,
Jan Björklund
Source: Jans nyhetsbrev