Se alla

Arman Teimouri en av tre nya klimatpolitiska talespersoner för Liberalerna

Onsdag 9 oktober 2019

I möjligheternas land måste vi klara klimatomställningen. Därför behöver det liberala partiet vara ett klimatparti. För att leda arbetet med klimatomställningen utser Liberalerna tre klimatpolitiska talespersoner med olika ansvarsområden. Riksdagsledamoten Arman Teimouri  får ett särskilt ansvar för energiområdet.

Vem är du?
Jag är född i Iran och kom till Sverige i mitten av 80-talet. Jag är uppväxt i Småland men bor sedan snart 20 år i Värmland, så numera kan jag kalla mig för både en äkta och en stolt värmlänning. Jag har drivit flera bolag, framför allt inom PR och kommunikation. Innan jag kom in i riksdagen 2018 arbetade jag som kommunikationschef på Visit Karlstad och innan dess arbetade jag med ledningskommunikation för landshövdingen i Värmland.

Varför engagerade du dig i politiken från första början?
Jag har alltid varit samhällsintresserad och tack vare en av mina lärare kom jag i tidig skolålder i kontakt med dåvarande Folkpartiet och blev jag politisk nyfiken. Jag tycker nämligen inte att livet ska vara ett lotteri. Du ska ha möjlighet och frihet att göra det du vill. Mitt val stod mellan att sitta på publikplats eller att faktiskt engagera mig och försöka påverka. Jag valde det sistnämnda och jag tror dessutom att mitt politiska engagemang skapar nyfikenhet hos fler. Det behöver svensk politik.

Vilka är de stora utmaningarna på klimatområdet kopplat till energi?

Vi har stora utmaningar för att klara klimatomställningen, där mer el är en nyckelfaktor. Elbilar, elektrifiering av godstrafik och industrins omställning till fossilfri produktion innebär att behovet ökar kraftigt. Jag saknar långsiktighet när det gäller svensk energipolitik och tyvärr agerar politiken allt för ofta i stuprör. Energipolitiken är komplex men den måste utgå från att stärka svensk konkurrenskraft samtidigt som den ska vara ett verktyg för att klara klimatomställningen. Kärnkraft har därför en central roll för att nå målen för minskade utsläpp och är avgörande för elsystemets förmåga att leverera pålitlig och fossilfri el. Vi måste därför vara tekniknyfikna och se möjligheterna med framtida generationers kärnkraft.

Vi har även en kapacitetsbrist som måste hanteras både akut här och nu, men politiken behöver också skapa långsiktiga förutsättningar. Samtidigt behöver vi se vilka behov industrin har och hur vi kan stötta dem i det arbetet. Sverige behöver dessutom sätta på sig ledartröjan när det gäller innovationer för energilagring men också se över regelverk och skattesystemet. Vi behöver framför allt vara överens över partigränserna om att politiken ska vara en möjliggörare för att klara klimatomställningen och stärka vår konkurrenskraft.

Hur ska du bidra till att göra Sverige till möjligheternas land?
– Jag tänker fortsätta vara nyfiken, vara en hopplös teknikoptimist och ha ett bredare perspektiv för att inte tänka i stuprör. Sverige ska vara möjligheternas land och det gör vi lättast tillsammans.