Se alla

Westerholm (L): Öka tryggheten för barn som fötts genom surrogatmoderskap

Torsdag 15 juni 2017

I Sverige är det inte tillåtet med surrogatmoderskap. Många samkönade par väljer därför att skaffa barn utomlands där det är tillåtet. Men barn som fötts utomlands till svenska föräldrar har idag inte samma rättigheter som om barnen fötts inom landet.

– Barn som fötts genom surrogatmoderskap fortsätter att komma till Sverige även om surrogatmoderskap inte är tillåtet här. Därför har jag ställt en fråga i riksdagen till justitieminister Morgan Johansson om det inte är dags att utreda hur den juridiska tryggheten för dessa barn kan ökas. Det säger Barbro Westerholm, riksdagsledamot för

Westerholm (L): Öka tryggheten för barn som fötts genom surrogatmoderskap