Se alla

Stoppa regeringens skadliga skattehöjningar

Torsdag 15 juni 2017

Liberalerna har idag lagt fram ett särskilt yttrande i Finansutskottet i syfte att stoppa tre skadliga skattehöjningar från regeringen. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har anslutit sig till särskilda yttrandet. Det särskilda yttrandet samt frågor och svar finns nedan.

Det särskilda yttrandet

Regeringen har aviserat tre skattehöjningar inför BP18 som vi finner särskilt skadliga för jobb och företagsklimat; förändringar av brytpunkten för statlig inkomstskatt, höjd skatt på småföretag genom förändrade 3:12-regler och införandet av flygskatt. Om dessa skattehöjningar ingår i BP18 är vi beredda att agera i riksdagen för att stoppa dessa, till exempel i form av en misstroendeförklaring.

Vad är ett särskilt yttrande?

Ett särskilt yttrande är ett sätt för en eller flera ledamöter i ett riksdagsutskott att i samband med ett beslut lyfta fram en viss synpunkt. I det här fallet är det ett sätt för Liberalerna att markera hur vi avser agera i höst om regeringen försöker genomdriva för Sverige skadliga skattehöjningar. Till vår linje har övriga allianspartier anslutit sig.

Varför är Liberalerna emot dessa skattehöjningar?

Den rödgröna regeringen har redan höjt skatten med över 40 miljarder kronor, varav stora delar på jobb och företagande. Nu drar vi en gräns. Ska vi minska klyftorna i Sverige måste det bli lättare istället för svårare att starta och driva företag – därför är vi emot att höja skatten på småföretag genom 3:12-reglerna. Vi vill att det ska löna sig att arbeta och utbilda sig – därför är vi emot höjda marginalskatter för över 1,3 miljoner löntagare såsom barnmorskor och poliser. Och flyget måste i större utsträckning bära sina miljökostnader – men regeringens flygskatt är helt ineffektiv ur klimatsynpunkt samtidigt som den slår mot det regionala flyget i Sverige. Vi vill se en europeisk flygskatt och stärka utvecklingen av klimatvänligare flyg.

Allianspartierna har haft olika modeller för att försöka stoppa regeringens skattehöjningar – vilken modell är detta?

Detta är den modell som Liberalerna förespråkat. Jan Björklund föreslog redan i mars att Alliansen borde enas i riksdagen, uttala till regeringen att vi är emot dessa skattehöjningar och markera att vi är öppna för att yrka på en misstroendeförklaring mot ett eller flera statsråd om regeringen ändå går fram med skattehöjningarna. Att Liberalerna idag lägger fram ett särskilt yttrande som Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ansluter sig till yttrandet innebär att vi nu enats om att denna linje.

Kan detta misstroende riktas mot finansministern? Kan det bli aktuellt med andra statsråd?

Det kan inte uteslutas att misstroendet riktas mot finansministern, men heller inte att det riktas mot andra statsråd. Exakt hur Liberalerna och Alliansen agerar beror på hur höstens budgetproposition ser ut.

Om regeringen bara drar tillbaka en eller två skatter, vad gör Liberalerna och alliansen då? 

Då utesluter vi fortfarande inte att rikta misstroende mot ett statsråd i regeringen, exakt vilket statsråd misstroendet riktas mot beror på hur budgetpropositionen ser ut.

Vad händer om regeringen avgår efter ett eventuellt misstroende?

Att avgå är upp till regeringen. Liberalerna förutsätter dock att regeringen tar hänsyn till läget i riksdagen och inte lägger fram skattehöjningarna i höstens budget. Vår linje är glasklar – vi kommer inte ingå i en regering som behöver aktivt stöd av Sverigedemokraterna.

Vad innebär det att också Sverigedemokraterna anslöt sig till det särskilda yttrandet?

Vi lägger fram våra förslag  utan hänsyn till Sverigedemokraterna. Vi förhandlar aldrig med Sverigedemokraterna och är inte beredda att ingå i en regering som är beroende av Sverigedemokraternas stöd. Därför har vi självfallet inte förhandlat med Sverigedemokraterna om detta särskilda yttrande. Att partiet valde att på sittande möte ansluta sig till Liberalernas förslag innebär att det finns en riksdagsmajoritet bakom det som hela tiden varit Liberalernas föredragna sätt att försöka stoppa regeringens skattehöjningar. Vi lägger fram våra förslag utan hänsyn till Sverigedemokraterna.

Är Liberalernas särskilda yttrande i linje med riksdagens praxis och budgetordningen?

Ja. Ett särskilt yttrande är ett vanligt sätt för ledamöter och partier att markera sin ståndpunkt i en viss fråga. Regeringens budgeten kommer i höst behandlas i enlighet med den ordning som sedan länge finns uppställd. Vi utgår ifrån att regeringen tar hänsyn till det svåra parlamentariska läget i riksdagen och dagens särskilda yttrande och inte lägger fram de tre skattehöjningarna i höstens budget.

Är Liberalerna och Alliansen beredda att förhandla med regeringen om budgeten?

Vi ser det inte som aktuellt att förhandla med regeringen om hur skatterna ska höjas utan vi förutsätter att regeringen tar hänsyn till läget i riksdagen och inte lägger fram skattehöjningarna i höstens budget.

Öppnar detta för en gemensam budget tillsammans i Alliansen?

Liberalerna vill inte se gemensam alliansbudget före valet. Då det bland annat därför inte finns enighet kring detta inom Alliansen, så det är inte aktuellt.

Varför är detta liberalt?

Liberalismen handlar att ge alla människor mer frihet och fler möjligheter. I dag växer klyftan mellan dem som har många möjligheter och dem som inte har det. Det syns på arbetsmarknaden, det syns i skolan och det syns i integrationen.

Det finns ingen större uppgift i svensk politik än att överbrygga den klyftan.

Då behövs det fler småföretag, fler jobb och fler som tycker det är lönt att investera i en utbildning. Därför är det fel att höja skatten på småföretag och marginalskatten för vanliga löntagare. Fler jobb ger ökade skatteintäkter, samtidigt som många får behålla mer av sin egen lön. Så kan vi öka friheten för både den som redan har jobb och den som behöver stöd och hjälp för att få fler möjligheter. Och klimathotet vill vi inte möta med ineffektiva skatter som gör det svårare för människor i hela Sverige att resa och skapa kontakter, utan med reformer som är träffsäkra, smarta och tillväxtvänliga. Att agera för detta i riksdagen är liberalt.