Se alla
Nyamko Sabuni kärnkraft

Utveckla kärnkraften – förslag för en ny energipolitik

Måndag 7 februari 2022

De höga elpriserna är ingen tillfällighet. Det är Socialdemokraterna och Miljöpartiets orealistiska energipolitik som lett fram till denna situation.

För att på kort sikt lindra på trycket för hushåll och företag vill Liberalerna tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna  sänka elskatten. Regeringen har kontrat med ett förslag som inte ens träffar hälften av de drabbade hushållen, och inga företag. Den politik som regeringen för har varit bakåtsträvande och förödande för svensk energiförsörjning.

En stabil och ren elproduktion och el till rimligt pris är helt grund­läggande för att vi ska kunna klara klimat­omställningen och minska våra utsläpp. Till 2045 räknar man med att efterfrågan på ren el kommer att dubbleras gentemot i dag för att klara elektrifieringen av våra transporter och industri. Detta är en välkommen utveckling som inte bara kommer resultera i minskade utsläpp, utan även i framtidens jobb. Men då kommer vi behöva alla fossilfria alternativ: vind-, vatten-, och kärnkraft.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har genom sina beslut tvingat fram nedläggning av kärnkraftsreaktorer utan en plan för hur vi kan ersätta den elen. I ett välfärdsland som Sverige ska alla kunna lita på att det finns tillgång till ren el och energi när de behöver den, där de behöver den och till rimligt och något så när förutsägbart pris. Här spelar kärnkraften en avgörande roll.

Fyra förslag för en ny energi­politik:

  • Sätt upp målet att Sverige ska ha en helt fossilfri energi­försörjning. Dagens mål om 100 procent förnybar elproduktion till 2040 bör ersättas med ett mål om fossilfri energi, där kärnkraften är en självklar del.
  • Uppdra åt Energi­myndigheten att i sin långsiktiga scenario­analys inkludera scenarier där Sverige når sina klimatmål. Myndigheten ska beskriva vad som krävs för att uppnå klimat­målen, även om det inkluderar kärnenergi.
  • I nästa budget kommer vi tillsätta resurser till Strålsäkerhets­myndigheten för att ta fram ett svenskt regelverk för ny kärnkraft. Myndigheten bör även uppdras att ta fram ett snabb­spår för att acceptera typ­godkännanden av reaktorer, system och komponenter från länder jämförbara med Sverige.
  • Avskaffa förbudet mot att bygga reaktorer på andra platser än vid de befintliga kärnkraft­verken. Även förbudet mot fler än tio reaktorer i kommersiell drift måste avskaffas. Nya reaktorer blir förmodligen mindre än dagens och fler behövs.

Här kan du läsa hela debattartikeln.

Liberalerna om kärnkraft.