Se alla

Ersätt arbetslöshetsmålet med ett sysselsättningsmål

Liberalerna liberalernas jobbmål innebär att 350 000 jobb behöver skapas redan till 2020 för att 5,2 miljoner människor då ska vara sysselsatta.

Torsdag 1 oktober 2015

Leder politiken rätt. Ett arbetslöshetsmål relativt andra EU-länder kan nås genom att människor flyttas ut ur arbetskraften eller genom att de andra ländernas arbetslöshet ökar. Därför är det bättre med ett sysselsättningsmål som preciseras också för unga, utrikes födda och äldre, skriver Jan Björklund och Erik Ullenhag (FP).

Läs hela artikeln här

Ladda ned PM – Sysselsättningsmål och skattepaket