Se alla

Sverige ska vinna Nobelpris, inte bara dela ut dem

Tisdag 30 augusti 2022


 Om Sverige ska vara en kunskapsnation också i framtiden måste vi satsa på långsiktiga och bra villkor för forskarna. Tydligare karriärvägar och mindre statlig styrning. Liberalerna menar att Sverige förtjänar en politik som vågar satsa på de bästa forskarna och den bästa forskningen.

Sveriges framgångar bygger på vår kunskap

Svensk forskningspolitik har gått åt fel håll, säger Lina Nordquist, toppkandidat till riksdagen. De senaste årens universitetsinflation motarbetar spetskompetens, samtidigt som landets framtida nobelforskare visas bort från Sverige eller skräms bort från forskarbanan av ojämställda sociala villkor.

Det finns numera fler universitet än högskolor. Toppen i forskningspyramiden har blivit bredare än botten. Det skapar inte den spets som behövs. På många universitet gapar utbildningsplatserna tomma, p.g.a. universitetsinflationen.

De svenska universiteten behöver få arbeta fritt, utan rädsla för politiska svängningar. Vi vill att den akademiska friheten grundlagsskyddas. Därtill behöver basanslagen öka – politiker ska inte detaljstyra vilken forskning som bedrivs, säger Fredrik Malm, skolpolitisk talesperson.

Forskning går inte att bedriva utan forskare

Unga forskares stipendiefinansierade studier borde ge rätt till trygghetssystem som föräldrapenning och sjukpenning. Utländska forskares situation behöver också förbättras.  Den som söker uppehållstillstånd i Sverige måste numera ha försörjning i minst 18 månader från det att Migrationsverket fattar sitt beslut. Så ser inte en forskares vardag ut.

Liberalernas prioriteringar för forskning och högre utbildning

  1. Stopp för universitetsinflationen. Universitet ska inte användes som regionalpolitiska satsningar. De är till för kunskap och bildning – och behöver därför hålla hög forskningskvalité.
  2. Grundlagsskydda den akademiska friheten. Trots sin centrala roll i en demokrati åtnjuter den svenska akademiska friheten i dagsläget långt ifrån ett godtagbart skydd.
  3. Prioritera upp grundforskning. I en ny liberal och borgerlig regering ska höjningar av universitetens basanslag prioriteras. Anslagen måste nå fram till forskare och studenter, inte försvinna i administration och overheadkostnader.
  4. Stärk skyddsnätet för unga forskare. Det sociala skyddsnätet behöver förbättras för unga forskare. Stipendiefinansierade postdoktorala (post-doc) studier, oavsett om de genomförs i Sverige eller utomlands, behöver i högre grad kvalificera unga forskare till olika sociala ersättningar, som föräldrapenning, a-kassa och sjukpenning.
  5. Återinför migrationsventil för forskare och doktorander. Genom våra framstående universitet kan vi locka förstklassig kompetens till vårt land. Det behöver återinföras en migrationsventil för forskare och doktorander
  6. Femårig CSN-paus. För att öka den ekonomiska tryggheten och flexibilitet för personer som investerat i en utbildning och tagit studielån föreslår Liberalerna att det införs en möjlighet till en femårig CSN-paus.