Se alla

Sverige behöver presentera en enad front mot Ryssland

Tisdag 11 januari 2022

Säkerhetsläget i Europa har försämrats radikalt. Rysslands president Vladimir Putin hotar att invadera Ukraina om inte Nato utesluter medlemskap för en rad länder, däribland Sverige. Enligt ryska utrikesministern Sergej Lavrov skulle ett svenskt och finskt Natomedlemskap resultera i allvarliga militära och politisk konsekvenser från rysk sida.

Nu krävs politisk samling och beredskap att fatta långtgående beslut. Det är förvånande att försvarsminister Peter Hultqvist (S) inte redan sökt samförstånd med oppositionen, skriver Nyamko Sabuni och Allan Widman på DN debatt.

I Finland har både President Sauli Niinistö och Statsminister Sanna Marin tydligt avvisat de ryska kraven. Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S) har också uttryckt att de ryska kraven är oacceptabla. Han tillägger dock att Sverige inte ska gå med i Nato, varken nu eller senare.

Socialdemokraterna anser inte att borde Sverige blir medlem i Nato, men står fast vid att vi själva ska kunna avgöra om vi vill det eller inte. Liberalerna har varit för ett svenskt Natomedlemskap i över 20 år. Det är det självklara säkerhetspolitiska valet för europeiska demokratier. Riksdagen har uttryckt att Sverige, precis som Finland, borde uttala att vi ser ett fullvärdigt medlemskap i Nato som en opinion. I förhållande till detta blir Peter Hultqvists (S) uttalande mycket märkligt.

Nu krävs politisk samling och en beredskap att fatta långtgående beslut.

Sveriges regering måste förbereda sig för olika utfall och borde söka samförstånd med oppositionen. Liberalerna kommer ha följande som ingångsvärden i eventuella diskussioner med andra partier:

  • Sverige bör vidta ytterligare höjningar av den militära beredskapen – det som finns bör utnyttjas.
  • Vi bör – i händelse av ett ryskt anfall mot Ukraina – förorda beslut inom EU om mycket långtgående sanktioner mot Ryssland. Detta även om det blir konsekvenser för Sverige.
  • Sverige bör, även om det amerikanska stödet för vår nationella suveränitet är ovärderligt, visa öppenhet inför aktiverandet av de mekanismer som finns inom EU för en ökad försvarssamordning.

Här kan du läsa hela artikeln.

Läs mer om vad Liberalerna tycker om NATO här.