Se alla

Svenskheten känner ingen hudfärg

Måndag 6 juni 2022

I dag på nationaldagen välkomnas nya svenskar in i vår gemenskap under medborgarskapsceremonier i hela landet. Nya svenskar behöver dock mer än ett svenskt pass och jordgubbstårta – de behöver en ärlig chans att bli en del av Sverige.

Vi liberaler älskar Sverige. Nationaldagen är ett viktigt tillfälle att fira allt som är bra med landet och samla kraft för att förbättra det som inte fungerar. Låt oss satsa på det som förenar, inte splittrar.

Liberalernas syn på svenskhet skiljer sig markant från både vänstern och högernationalisterna. Vänsterns kravlöshet och bidragslinje har skapat den enorma segregation vi ser i Sverige som blivit en grogrund för kriminalitet och islamism. Socialdemokraterna och deras stödpartier V, Mp och sannolikt C har i sin naivitet gött de separatistiska krafter som tycker hedersnormer och gängens regler ska gälla istället för svenska värderingar och våra lagar.

Samtidigt har högernationalistiska krafter som vill splittra Sverige mellan etniska svenskar och de med utomeuropeisk bakgrund fått som de vill. Alltför många svenska barn som föds på svenska sjukhus växer upp utan att känna sig som svenskar. I polisens egna rapporter nämns bristande framtidstro som en grogrund för kriminalitet och extremism. Etnisk nationalism är en lika exkluderande återvändsgränd.

För oss Liberaler känner svenskheten ingen hudfärg. Liberalerna tänker bekämpa både högernationalister och separatister.

Sverige behöver en ny och inkluderande syn på svenskhet där medborgarskapet är nyckeln till vår gemenskap. Det svenska sitter inte i hur man ser ut eller vilken gud man tillber. Den svenska demokratin bygger på en värdegemenskap om allas lika värde, svenska språket, jämställdhet, yttrandefrihet och fri skolgång och att man genom hårt arbete bygger en bättre framtid både för sig själv och landet. Ett gemensamt samhälle som ger chanser, men också ställer krav på att man tar dem.

För att stärka vår demokrati kommer Liberalerna att fokusera på dessa tre områden i en ny och borgerlig regering:

1. Språktest och självförsörjning för medborgarskap

Sverige ska inte vara en kravlös gemenskap. Vill man bli medborgare måste man ha klarat ett språk- och samhällskunskapstest där man visar att man förstår det svenska språket och vet hur vår demokrati fungerar. Det ska även vara en självklarhet att de som kan arbeta ska göra det. S-regeringen har med sin bidragslinje lagt grunden för ett utbrett bidragsberoende bland svenskar med utländsk bakgrund. Vi föreslår ett bidragstak, så att det alltid lönar sig mer att arbeta än att leva på bidrag.

2. Inga utsatta områden till 2030

En stor andel av nya svenskar bor i utanförskapsområden där livschanserna är färre och brottsligheten är stor. Alla svenskar förtjänar att bo i trygga och rena bostadsområden. Liberalerna har, till skillnad från regeringen Förortslyftet, en plan för att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030. Det ska finnas poliser i varje utsatta områden för att öka tryggheten.

3. Bekämpa separatisterna som vill splittra Sverige

Islamister, kriminella gäng och radikaliserade klaner är separatister och demokratins fiender. De vill att svenskar med annan bakgrund ska vända sig emot den svenska demokratin. Det finns ingen plats för dessa krafter i Sverige. Det behövs en nationell mobilisering mot separatisterna.

Det räcker inte att välkomna människor till Sverige med pass och jordgubbstårta men sen låta separatister, bidragskultur och etnisk nationalism hålla dem utanför vår gemenskap. Liberalerna vet att framtiden kan bli bättre för alla svenskar. Det kräver att den liberala demokratin, individens frihet och jämställdhet ska gälla alla i Sverige.

Johan Pehrson, partiledare (L)

Robert Hannah, integrationspolitisk talesperson (L)