Se alla

Stark enighet om klimatomställningen

Tisdag 14 november 2023

Samtliga samarbetspartier står bakom det svenska klimatmålet om nettonollutsläpp till år 2045, och negativa utsläpp därefter. Även de nationella etappmålen för år 2030 och år 2040 är viktiga, som kontrollstationer på vägen mot nettonollutsläpp. Det presenterade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari på en pressträff under dagen tillsammans med samarbetspartierna tilläggsöverenskommelsen om klimatet. Överenskommelsen finns att läsa här:Tilläggsöverenskommelse till Tidö – Klimatpolitik för att nå hela vägen till nettonoll

Liberalerna tillsammans med samarbetspartierna genomför nu en stor omläggning av klimatpolitiken, med betydande skillnader från vad som präglat den tidigare rödgröna regeringens klimatpolitik. Vi fokuserar på åtgärder som leder till verkliga utsläppsminskningar och gör oss av med ineffektiv symbolpolitik. 

Sverige är bundet av och måste – som alla medlemsstater i EU – leva upp till våra ESR-åtaganden1 i enlighet med de principer som följer av denna överenskommelse.

För att nå EU:s nya klimatlagstiftning, Fit for 55, krävs en rad åtgärder. Precis som vi tidigare påpekat är en utbyggnad av fossilfri och planerbar elproduktion den enskilt viktigaste åtgärden där regeringen inom kort kommer att presentera en tydlig plan för detta. Vidare ska klimatbiståndet stärkas och inriktas på att skapa förutsättningar för en omställning som samtidigt skapar tillväxt i såväl Sverige som andra länder. Relevanta myndigheter behöver ta ansvar för att främja effektiva och förutsägbara tillståndsprocesser för att Sverige ska vara attraktivt för fler investeringar, etableringar och satsningar inom industrin, energisektorn och näringslivet. De klimatåtgärder som regeringen tar fram ska vara långsiktiga och kostnadseffektiva samtidigt som de bidrar till Sveriges tillväxt och goda förutsättningar för såväl hushåll och familjer som verksamheter.

Under dagen presenterade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tillsammans med samarbetspartierna tilläggsöverenskommelsen om klimatet. Överenskommelsen finns att läsa här:Tilläggsöverenskommelse till Tidö – Klimatpolitik för att nå hela vägen till nettonoll

1 ESR-åtaganden: Avser EU-ländernas olika åtaganden när det gäller utsläppsminskningar i den “icke-handlande sektorn”, som bl.a. omfattar utsläppen från transporter, jordbruk, avfall, byggnader och mindre industrier.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet