Se alla

Sänk skatten på arbete och höj moms och miljöskatter

Måndag 9 november 2015

Vi liberaler har till uppdrag att öka människors frihet och möjligheterna till social rörlighet. Det är därför olyckligt att Sveriges skattesystem motverkar just detta genom hög beskattning på arbete och företagande. Skattesystemets huvudsyfte är att finansiera de offentliga åtagandena, men i sin utformning bör det gynna strävsamhet, flit, ambition och risktagande. Idag motverkas istället det som bygger välstånd.

Läs mer här:

Partistyrelsen kommer att föreslå Liberalernas kommande landsmöte att en ny sammanhållen skattereform ska genomföras. Skattereformen ska tydligt sänka beskattningen på jobb och företagande.

Läs våra förslag här:
Skattereform