Se alla

Sabuni och Persson: Rödgröna hotar svenska jobb

Torsdag 9 september 2021

Utdragna och långa tillståndsprocesser hotar svenska jobb och klimatet. När svenska företag vill modernisera produktionen och minska klimatpåverkan stoppas de av den rödgröna regeringen. Det är priset Sverige betalar för Miljöpartiets inflytande i regeringen. Den närmaste tiden avgörs flera viktiga ärenden. Nu krävs att den rödgröna regeringen agerar. Det skriver Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni och ekonomiskpolitisk talesperson Mats Persson idag på Di Debatt. 

Det pågår en dramatisk modernisering i näringslivet. Tunga industrier vill bidra till klimatomställningen och investerar i ny, mer klimatvänlig teknik. I omställningen till elektrifiering blir tillgången på metaller den nya oljan. Det handlar om investeringar i miljardklassen som kommer ge många nya jobb i Sverige. Men allt detta riskerar att slås sönder av utdragna och långa tillståndsprocesser och den rödgröna regeringens passivitet. Ska det svenska näringslivet våga investera och utveckla ny teknik i vårt land krävs förutsägbara regler och konkurrenskraftiga villkor. Nu bevittnar vi motsatsen, med förödande konsekvenser för jobben och klimatet.

Under sommaren har vi bevittnat cementkrisen där Sveriges största cementtillverkare Cementa nekades tillstånd att fortsätta sin kalkbrytning på Gotland efter 100 års verksamhet. Beskedet kom som en blixt från klar himmel efter att tillståndsprocessen hade pågått i över fyra år (!) och riskerar att kasta företagets flermiljardsinvestering i en anläggning för att fånga in och lagra koldioxid (CCS) i papperskorgen. Satsningen skulle innebära att Cementa kan etablera världens första klimatneutrala cementfabrik och minska Sveriges samlade utsläpp med 3 procent. Det är priset av oförutsägbarhet och utdragna processer.

Socialdemokraternas nya vänstersväng i den ekonomiska politiken med återinförande av förmögenhetsskatten och fastighetsskatten kommer att försämra företagsklimatet. Ett lika stort problem är Miljöpartiets dogmatiska miljöpolitik som bromsar utvecklingen och står i vägen för investeringar i ny teknik och fler jobb. Den närmaste tiden är det upp till bevis för den rödgrön regeringen. Vi är mycket oroliga över att Miljöpartiets inflytande sker på bekostnad av viktiga investeringar i jobb och klimatomställning.

Sverige behöver förändring. Vårt land behöver ett maktskifte för att ta itu med problemen i skolan, den växande kriminaliteten och den djupa arbetslösheten. En ny, borgerlig regering måste ta krafttag för att korta tillståndsprocesserna och öka förutsägbarheten. Det gör att svenska företag påskyndar investeringar i klimatomställningen och för fler jobb.

Läs hela debattartikeln  här.