Se alla
Nyamko Sabuni pandemilagen

Liberalerna röstar nej till förlängning av pandemilagen

Måndag 17 januari 2022

Liberalerna kommer att rösta nej till en förlängning av pandemilagarna. Vi accepterade dem i ett läge när kunskapen om covid-19 var mindre, dödstalen långt högre och regeringen behövde kunna fatta mycket snabba beslut. Med hjälp av vaccin och ökad kunskap är vi i dag i ett annat läge. Det skriver Nyamko Sabuni, partiledare för Liberalerna, på SvD debatt.

Pandemin har ställt samhället inför enorma utmaningar med begränsningar gällande grundläggande fri- och rättigheter som varit unika i fredstid. Samhället kan behöva olika proportionerliga restriktioner mot covid-19-pandemin den närmaste framtiden. Men det är grundläggande för oss liberaler att statens makt aldrig får gå längre än vad som är nödvändigt.

Liberalerna kommer rösta nej till att förlänga pandemilagen

Regeringen och myndigheter har tillåtits begränsa människors fri- och rättigheter med brett mandat. Liberalerna menar nu att all makt inte ska ligga i händerna på en minoritetsregering. De nya åtgärderna beror enligt Magdalena Andersson inte endast på den ökade smittspridningen. Utan statsministern menar även på att andra sjukdomar belastar vården, såsom säsongsinfluensa och RS-virus. När regeringen hanterar makten vårdslöst på detta sätt är det nödvändigt att flytta tillbaka den till riksdagen. Därför kommer Liberalerna rösta nej till fortsatta pandemilagar, och kommer istället söka stöd för en smalare lagstiftning där nödvändiga restriktioner beslutas av de folkvalda.

Liberalernas prioritering kommer vara att långsiktigt stärka vården, och genom statligt stöd öppna vårdplatser och stärka arbetsvillkor för att vården ska orka sitt uppdrag. VI måste trappa upp arbetet för att få fler människor att ta sin tredje dos vaccin, och man behöver nå ut till dem som inte ännu vaccinerat sig.

Företagen har fått nog av oproportionerliga restriktioner och dålig framförhållning. De branscher som får sin näringsfrihet inskränkt måste få fortsatt stöd. Nu när vi är inne på det tredje pandemiåret duger det inte att regeringen använder pandemilagen till att inskränka de grundlagsfästa rättigheter vi har. Riksdagen behöver ta tillbaka ansvaret.

Här kan du läsa debattartikeln.

Läs mer här om när Liberalernas näringspolitiska talesperson Arman Teimouri kritiserar regeringens beslut om nya restriktioner.