Se alla

L: Klimatet kan inte vänta på långa handläggningstider

Måndag 24 januari 2022

Cementa, LKAB – vilken blir nästa att adderas till listan över rättshärvor som hämmar svensk tillväxt och svenska jobb? Den frågan ställer sig Nyamko Sabuni, partiledare och Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson på Di Debatt.

Sabuni och Persson menar att om vi ska klara elkrisen behöver vi bygga ur elproduktionen och elnäten, både för att få bukt med skenande elpriser och för att el ska kunna ersätta fossila bränslen. Men långa och utdragna tillståndsprocesser bromsar detta. I dag tar det i snitt mellan 10 och 15 år, och den största orsaken till dröjsmålet är långa handläggningstider kring tillstånd. Det är helt orimligt. Det hotar jobben och klimatomställningen.

Liberalerna föreslår därför i dag följande reformer:

Inför tidsfrister för prövning

Långa handläggningstider ska aldrig bero på att myndigheter drar ut på processen. Det bör finnas en tidsfrist för prövning av miljötillstånd. Ett sådant system finns bland annat i Nederländerna. Om myndigheter eller domstolar inte håller tidsgränsen, kan sökanden enligt nederländsk rätt under vissa förhållanden erhålla skadestånd. Tidsgränserna gäller dock inte om det finns brister i beslutsunderlaget från sökanden.

 

Inför en avgift för överklagande efter dansk modell

Allmänhetens tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor ska vi värna. Samtidigt går det inte att blunda för att överklaganden av miljötillstånd på lösa grunder i dag utgör ett problem, som i onödan förlänger och fördyrar tillståndsprocesser. Sverige bör därför, likt Danmark, införa en avgift för överklagande i miljömål som säkerställer att godtyckliga överklaganden undviks. I linje med den danska modellen ska avgiften återbetalas om domstolen helt eller delvis bifaller överklagandet.

 

Snabba på handläggningen av ärenden

Erfarenheterna av Cementa-härvan talar sitt tydliga språk: Den svenska miljöprocessen fungerar inte. Den miljökonsekvensbeskrivning som slutligen domstolen underkände i augusti 2021, blev inskickad för prövning 2017. Att allvarliga brister blev upptäckta så sent är iögonfallande. Kvalitetsgranskningen bör istället tidigareläggas, så att denna sker i början av tillståndsprocessen.

Det vilar ett stort ansvar på Socialdemokraterna och Miljöpartiet för den misslyckade politiken. Den totala avsaknaden av reformer kostar Sverige jobb och tillväxt. Svenska folket känner en berättigad frustration över att det politiska spelet och regeringskaos sker på bekostnad av handlingskraft. Det är genuint dåligt för vårt land. Sverige förtjänar bättre än så här, avslutar Sabuni och Persson.

Här kan du läsa hela debattartikeln.