Se alla

Regeringen har misslyckats i försvarsförhandlingarna

Tisdag 9 juni 2020

”Statsrådet Peter Hultqvist bär ett stort personligt ansvar för detta sammanbrott” skriver Nyamko Sabuni tillsammans med Liberalernas försvarspolitiska talesperson Allan Widman i Aftonbladet debatt med bakgrund av dagens avbrutna försvarsöverläggningar.

Den historiska rapporten Värnkraft lade den dåvarande försvarsberedningen för drygt ett år sedan. Turerna har varit många men riksdagens budskap blev och har fortsatt att vara tydligt: Sverige måste skyndsamt återta en betydande militär förmåga.

I höstas tog vi kampen och vann när försvarsbudgeten skulle förhandlas med regeringen. Försvarsberedningens utgiftstrappa, en viktig förutsättning för det försvar riksdagen ställt sig bakom, skrevs in i budgetpropositionen men Socialdemokraterna har sedan dess försvårat den försvarspolitik som är överenskommen. Denna överenskommelse har bestått av tre delar: Brett samförstånd skulle sökas i riksdagen, Försvarsberedningens helhet skulle genomföras och det fanns en ekonomisk ram som skulle hållas.

Regeringen har inte kunnat stå fast vid mer än att den ekonomiska ramen ska hållas. Något brett samförstånd har inte sökts och långt mindre än hälften av försvarsberedningens förslag kan genomföras. Det är illa för vår nationella säkerhet i en svår tid. Liberalerna beklagar därför att det inte längre finns förutsättningar att nå en bred en överenskommelse i försvarsöverläggningarna. Statsrådet Peter Hultqvist bär ett stort personligt ansvar för detta sammanbrott. Självklart kommer Liberalerna mot bakgrund av detta att låta KU granska regeringens hantering.

Nu krävs handling och tydlighet. Vi är beredda att nu, tillsammans med de övriga borgerliga partierna, att i riksdagen försöka få till stånd ett försvarsbeslut som lever upp till hela den överenskommelse som ingicks i Försvarsberedningen och som regeringen tidigare stått bakom. Det behövs ett brett samförstånd och Sveriges förmåga att försvara sig måste på allvar stärkas.

Läs hela debattartikeln här