Se alla

Mät och minska Sveriges integrationsskuld

Torsdag 2 juli 2020

Hela sju procent av Sveriges vuxna befolkning – var femtonde person – utgörs av utrikes födda med risk för fattigdom. Liberalerna presenterade idag en plan med tydliga delmål för att minska Sveriges stora integrationsskuld. Dessutom kräver Liberalerna att svenska regeringar årligen redovisar hur stor integrationsskulden är.  

Vår misslyckade integrationspolitik, där vi öppnat dörren till Sverige som land, men inte till vårt samhälle, kommer bli förödande. För att återstarta Sverige efter pandemin krävs det prioriteringar för att lösa integrationen och ta oss ur den kris som rådde även innan coronapandemin.

Vi måste sätta ord på den skuld som byggts upp. Vi väljer att kalla denna skuld för integrationsskuld, inte för att det är en skuld som några enskilda bär utan för att vårt samhälle har en skuld mot alltför många enskilda.

Liberaler ser varje människas värdighet. Det är hennes frihet och möjligheter vi slåss inför. Integrationskulden innebär ett enormt svek mot varje människa som kommit till vårt land utan att ges chansen att här lyckas och mot varje enskilt barn som växer upp i utsatta områden utan förhoppningar att lyckas i skolan eller att få ett bra jobb. Liberalerna har satt upp ett övergripande mål: Sverige ska inte ha några utsatta stadsdelar 2030.

Vi löser bara detta genom att i arbetet med politiken här och nu, med coronakrisens första fas till ända, skapa nya möjligheter till klassresor. Så kan vi börja betala av på den svenska integrationsskulden.

Läs hela artikeln här!

Här kan du läsa mer om Liberalernas krav