Se alla

Rädda pojkarna med mer jämställd skola

Måndag 9 juni 2014

Varken flickor eller pojkar ska hållas tillbaka av sina könsroller – ge lärarna och skolledarna verktyg för ökad jämställdhet, skriver Jan Björklund och Maria Arnholm i Expressen.

Under alltför lång tid har vi tappat bort pojkarna och männen i jämställdhetsarbetet. Ett av de allvarligare uttrycken för det är skolresultatens utveckling.

I dag presterar flickor generellt bättre än pojkar i alla ämnen utom idrott. I bara sju kommuner har pojkarna högre meritvärde än flickorna. Det är helt uppenbart att oberoende av social eller etnisk bakgrund, var i Sverige man bor och i vilken skola man går, så misslyckas många pojkar.

Ett av ämnena där skillnaden är som störst är i svenska. En av fyra 15-åriga pojkar kan inte läsa på en grundläggande nivå. Den som inte kan läsa och skriva ordentligt kan sannolikt inte heller prestera bra i de övriga ämnena, och inte heller förstå vad som står i en nyhetsartikel.

Alla flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Alla ska vi få leva våra liv som de individer vi vill vara – fria från könsnormer och fördomar. Men vi har fortfarande lång väg kvar att gå.

I debatten är det kvinnorna och flickorna som står i fokus. Det är rimligt, eftersom könsrollerna slår hårdast mot dem. Kvinnor är mer utsatta för våld i nära relationer, de får lägre lön och pensioner, arbetar oftare deltid, blir utsatta för diskriminering, är oftare sjukskrivna och utför den absoluta majoriteten av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Liberalerna vill att regeringen ska bredda sitt jämställdhetsarbete och skolan är en viktig arena.

Läs artikeln på expressen.se.