Se alla

Omoget och förhastat erkännande av Palestina

Torsdag 30 oktober 2014

Liberalerna var ett av de första partierna i Västeuropa att förespråka en tvåstatslösning. Vi vill se en demokratisk, livskraftig och självständig palestinsk stat sida vid sida med staten Israel, men inte på ruinerna av staten Israel. Den rödgröna regeringen bryter en svensk historisk utrikespolitisk tradition för erkännande, då den palestinska regeringen inte har kontroll över hela territoriet. I praktiken finns det inte en regering utan två styren med Fatah/Palestinska myndigheten på Västbanken och terroristorganisationen Hamas på Gaza, säger Liberalerna liberalernas utrikestalesperson Birgitta Ohlsson om den rödgröna regeringens erkännande av Palestina.

Utrikesminister Margot Wallström skriver i Dagens Nyheter: ”Med ett erkännande följer ett tydligt avståndstagande från våld”. Men med ett erkännande räcker det inte med bara avståndstagande från våld. Nu handlar det om att stoppa våldet. Nu gör den svenska regeringen den palestinska regeringen och dess president Abbas ansvarig för det våld terrororganisationen Hamas utför. Wallström skriver vidare att ”den Palestinska regeringen får bättre förutsättningar att visa inre kontroll”, men poängen med ett erkännande är att du redan ska ha kontroll över territoriet.

Sverige borde istället ha villkorat ett framtida erkännande med tydliga krav. Det måste finnas en palestinsk regering som har kontroll över hela Palestina med ansvar över polis, militär och andra säkerhetsstyrkor. Samtliga parter som ingår i denna palestinska regering ska deklarera att ingångna avtal ska hållas, ge utfästelser om att inte använda våld, förhindra att dess territorium används för att angripa Israel samt erkänna Israels rätt att existera. I ett sådant tillstånd kan vi förvänta oss att Israel ändrar sin hållning gentemot Palestina.Vi är alla ense om att situationen i området både är en politisk och en humanitär tragedi. Ansvaret delas mellan den nuvarande regeringen i Israel som inte tyglat bosättarrörelsen och på Hamas som låtit raketer regna över civila i Israel.