Se alla
Socialtjänsten Nyamko Sabuni

Ökat stöd och skydd till socialsekreterare

Fredag 11 februari 2022

Just nu pågår en internationell desinformationskampanj mot den svenska socialtjänsten.  Islamister och stora nyhetsorganisationer sprider konspirationsteorier där det hävdas att svenska myndigheter stjäl muslimska barn från sina familjer för att uppfostras i icke-muslimska hem.

Socialsekreterare i landets kommuner rapporterar om hot, rädsla och otillräckligt stöd uppifrån. Sajten Doku.nu uppmärksammar att vid demonstrationer utanför socialkontor, bland annat i Göteborg, försöker deltagare filma socialsekreterare, vilket sedan publiceras i grupper på sociala medier. Rädslan för repressalier från upprörda anhöriga gör att socialtjänstens medarbetare drar sig för att fatta avgörande beslut.

Bristande svenskkunskaper, okunskap om svenska lagar utnyttjas av islamister som försöker slå in en kil mellan svenska muslimer och myndigheter. Riskerna med desinformationen är flera. Dels kan familjer undvika att söka hjälp, av obefogad rädsla över att deras barn ska separeras från dem. Dels kan uppskrämda föräldrar föra barnen utomlands. Det riskerar också stärka parallella samhällssystemet som tillåtits växa fram i Sverige, spä på polariseringen och i längden utgöra ett hot mot vår demokrati.

Det behövs en nationell nivå med möjlighet att fatta beslut utan att kriminella nätverk i förorterna ska kunna komma åt socialsekreterare, säger Nyamko Sabuni i P1 Morgon.

Det är viktigt att de krafter som sprider desinformation för att skrämma människor och skapa falska motsättningar möts av en motkraft. Men det är minst lika viktigt att socialtjänstens medarbetare har tydligt stöd. Socialtjänsten är en central del av det yttersta skyddsnätet och behöver ofta agera i svåra lägen.

Liberala förslag för att ge socialsekreterare det stöd och skydd som krävs för att kunna utföra sitt viktiga arbete:

  • En nationell kunskapsenhet för stöd och vägledning till socialsekreterare

Socialtjänsten är en kommunal uppgift. Det ska dock inte hindra kommuner från att få stöd och vägledning från statligt håll i särskilt känsliga fall. Vi vill att Socialstyrelsen inrättar en specialenhet för att kunna stödja socialsekreterare runt om i landet. Den ska stötta socialsekreterare i särskilt svåra fall, hela vägen från utredning till eventuella omhändertaganden.

Enheten ska också kunna bistå socialsekreterare ifall de blivit trakasserade och den lokala arbetsgivaren inte gjort tillräckligt. Tre av tio socialsekreterare uppger att de inte fått något eller otillräckligt med stöd av sin arbetsgivare efter att de utsatts för hot och våld. Inspiration kan med fördel tas från det Nationella kompetensteamet mot hedersförtryck som framgångsrikt arbetar med samordning och kunskapsstöd.

  • Extra känsliga beslut om omhändertagande ska kunna fattas centralt

Idag är det möjligt att sinsemellan kommuner sluta överenskommelser om att ge stöd i svåra utredningar utan formellt överflytta ärenden till annan kommun om hotbilden gör detta nödvändigt. I så fall blir det inte de lokalt verksamma tjänstemännen som tar besluten utan en annan kommun. Ett större fysiskt avstånd mellan anställda och enskilda minskar möjligheten att utsätta myndighetsanställda för brott och skapar säkrare och tryggare arbetsplatser.

Men det räcker inte. Vi vill därför att den nationella kunskapsenheten för vägledning och samordning som inrättas också ska kunna fatta beslut i extra känsliga fall när kommuner behöver stöd då man anser att riskerna med ett fall är stora.

  • Socialsekreterare ska ha samma skydd som blåljuspersonal

Idag omfattas inte socialtjänsten av blåljuslagen. Vi tycker inte det borde vara någon skillnad på om man med hot och våld försvårar för en ambulanssköterska eller en socialsekreterare. I båda fallen handlar det om ett ovärderligt arbete, och svåra lägen kan uppstå när socialsekreterare gör besök i ett bostadshus för att till exempel akutomhänderta ett barn. Därför behöver socialtjänsten inkludera i den verksamhet som skyddas av blåljuslagen. Det skulle stärka skyddet inte bara för enskilda utan också bättre skydda socialtjänstens bilar och arbetslokaler. Skadegörelse eller hot skulle då betraktas som blåljussabotage.

Lyssna när Nyamko Sabuni presenterar förslagen här.