Se alla

Nylander (L): Fler åtgärder nödvändiga för nyanlända tonåringars skolgång

Onsdag 7 juni 2017

Idag presenterade regeringens särskilda utredare Ebba Östlin en rad förslag till utbildningsministern om hur nyanländas tonåringars skolgång kan förbättras. Förslagen inkluderar bland annat individuell studieplan och möjlighet till anpassad timplan där eleverna kan få mer undervisning i exempelvis svenska, matematik och engelska.

– Förslagen är bra och i linje med vad Liberalerna redan driver, men utredarens förslag är inte tillräckliga. Vi måste rikta stora ansträngningar för att inte riskera att svika de nyanlända tonåringarnas skolgång. Det säger Christer Nylander (L), gruppledare och

Nylander (L): Fler åtgärder nödvändiga för nyanlända tonåringars skolgång