Se alla

Nylander: Dags att lyfta frågan om proportionalitetskrav i strejkrätten

Torsdag 12 juni 2014

Den pågående tågkonflikten har aktualiserat frågan om proportionalitet i de åtgärder som fackförbunden vidtar. Den svenska arbetsmarknadsmodellen ger stor makt till parterna på arbetsmarknaden. Modellen har många fördelar, men kräver också att parterna agerar ansvarsfullt.

– De åtgärder som facken vidtar vid konflikter måste upplevas som legitima och stå i proportion till grundkonflikten, annars hotas trovärdigheten i modellen. Jag anser att det är dags att åter ta upp frågan om att införa en lagstadgad proportionalitetsregel i svensk konflikträtt, säger Christer Nylander, Liberalernas talesperson i arbetsmarknadsfrågor.

I andra länder finns ofta regler som i vissa avseenden begränsar konflikträtten, t.ex. genom krav på proportionalitet. Även i Sverige har frågan om att införa en proportionalitetsprincip tidigare varit uppe på dagordningen. 1998 kom ett utredningsförslag om att införa en sådan regel, men förslaget lades i malpåse.

-Vi behöver se över hur regler om proportionalitet kan utformas och t.ex. när det är rimligt med sympatistrejker av andra fackförbund och blockader av företag som inte har någon direkt koppling till konflikten. Därför bör frågan om proportionalitet i stridsåtgärder återigen utredas, med målet att ta fram ett fungerande lagförslag, avslutar Christer Nylander.