Se alla

Nyamko Sabunis hälsning på Europadagen

Lördag 9 maj 2020

Idag, nionde maj, är det Europadagen. Det är exakt 70 år sedan embryot till det vi idag kallar EU föddes. Efter många år av krig, där många människor föll offer och samhällen slogs sönder, insåg Europas ledare att det nu var nog. Aldrig mer krig mellan våra länder.

För att leva upp till denna önskan blev lösningen mer samarbete och utbyte mellan länder. Det är så vi kom att utveckla de fyra friheterna: Friheten för varor, tjänster, människor och kapital att röra sig fritt inom unionen. Det har varit den stora framgången för EU senaste 70 åren.

Europadagen 2020 infaller samtidigt som vi upplever en ny kris – antagligen den värsta som Sverige och EU upplevt sedan andra världskriget.

Den spontana reaktionen vid coronavirusets utbrott var tyvärr att länderna isolerade sig. Just nu upplever vi för första gången i EU:s historia ett verkligt hot mot de fyra friheterna. Sveriges och andra länders dåliga krisberedskap har blottat landets sårbarhet och svagheter. Nu höjs röster från olika håll om vikten av självförsörjning.

En sak som denna kris har visat tydligt är att Sveriges förmåga att klara kriser måste bli bättre. Sverige ska ha på plats beredskapslager för mat, läkemedel och andra förnödenheter. Svenskarna ska vara bättre förbereda när kriser kommer i framtiden. Men isolering och självförsörjning är inte det långsiktiga svaret på problemet.

Tvärtom behöver vi nu, precis som för 70 år sedan, mer samarbete, mer utbyte. Vi behöver mer internationell handel. Våra beredskapslager ska fyllas med förnödenheter, men dessa ska vara producerade där det är mest effektivt. Och långsiktigt, på det mest hållbara sätt.

Vi ska samarbeta kring forskning för vi stoppar inte virus med gränsposteringar. Det gör vi genom att ge forskare resurser och förutsättningar att samarbeta. Bara då kan vi få ett vaccin, som är det enda som kan befria Sverige, Europa och resten av världen från Covid-19.

Genom EU görs miljardsatsning på flertal forskningsprojekt för att ta fram virustester, behandlingar och vaccin mot Corona. Det är så vi använder våra gemensamma resurser på ett effektivt sätt.

Jag känner en växande oro över hur Coronapandemin utnyttjas av auktoritära ledare för att stärka sina maktbefogenheter. Vi ser hur länder som Polen och Ungern rör sig längre och längre bort ifrån den demokratiska värdegemenskapen. Hur dessa länder bryter mot grundläggande fri- och rättigheter, inte minst för kvinnor och HBTQ-personer.

För att bygga EU starkt efter Corona, måste EU tydligare agera mot Polen och Ungern. Ett första steg borde vara att verkställa Liberalernas krav på att strypa EU-medel till båda dessa länder.

Coronapandemin kommer att drabba större delen av befolkningen i Europa. Det är redan nu en djup tragedi att så många människor mist livet i Corona.

Under andra världskriget slogs EU:s mäktigaste länder mot varandra. Vid frontlinjen fanns soldater. Idag slåss vi tillsammans mot en gemensam fiende – coronaviruset. I frontlinjen finns vårdpersonal som med risk för sina liv gör allt de kan för att rädda andras liv.

Nyligen besökte jag intensivvårdsavdelningen på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Jag får rapporter från sjukvården och omsorgen från många delar av landet. Jag är full av respekt för alla de läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, lokalvårdare och all annan personal som gör allt för att ta hand om andra.

Nu är det ni som skyddar vår frihet och vår framtid. Ni förtjänar, inte bara vår tacksamhet, utan också större stöd och resurser. Jag kan försäkra er. Liberalerna kommer vara garanten för det!

Det är fortfarande för tidigt att utvärdera konsekvenserna av Coronakrisen. Men några saker är vi säkra på. Svenska företag har drabbats hårt – det kommer ta tid att komma tillbaka till produktionsnivåer motsvarande de vi hade 2019.

Fler svenskar kommer att bli arbetslösa och det är vår skyldighet att se till att arbetslösheten hålls så låg som möjligt. Äldreomsorgen kommer att ha drabbats hårt och vårdskulden kommer vara enorm. Vi kan vänta oss en allmänt sämre folkhälsa.

Nu står vi inför ett vägskäl. Hur vill vi möta krisen?

Med hoppfullhet eller med rädsla?

Med samarbete eller isolering?

Med solidaritet eller egoism?

För oss liberaler är svaret självklart. Sverige kommer återstarta efter Coronakrisen. Vi kommer lyckas tack vare de värderingar som byggt Sverige starkt. Det vill säga frihet, öppenhet och internationellt samarbete.

Jag vet att EU inte imponerar på alla i vårt land. Men EU-samarbetet är helt nödvändigt för en så liten ekonomi som Sverige är.  EU är helt avgörande för vår ekonomiska återhämtning.

EU skapades tack vare en viktig lärdom. Samarbete och demokrati är den viktigaste förutsättningen för frihet och utveckling. Den lärdomen är viktigare än någonsin idag.

Jag tror på Sverige.

Jag tror på Europa.

Tillsammans klarar vi det här!

Se hela talet på Facebook.