Se alla

Nya stödåtgärder för medier och statligt finansierade kulturinstitutioner

Fredag 8 maj 2020

Idag presenterade Christer Nylander, kulturpolitisk talesperson för Liberalerna, tillsammans med kulturminister Amanda Lind nya stödåtgärder för medier och statligt finansierade kulturinstitutioner med anledning av coronakrisen.

Ett stöd på 319 miljoner kronor 2020 föreslås gå till flera statligt finansierade kulturinstitutioner som exempelvis Vasamuseet, Skansen, Dramaten, Operan, Riksteatern och Ájtte, för uteblivna intäkter till följd av det nya coronaviruset. Stödet införs så att dessa institutioner kan överleva krisen och säkerställa att kulturliv och kulturarv fortsatt kan bevaras, utvecklas och vara tillgängligt när verksamheterna åter öppnas.

  • Pandemin har fått stora konsekvenser för Sveriges kulturinstitutioner, som antingen tvingats hålla stängt eller behövt hantera stora besökstapp. Detta stöd är viktigt för att statligt finansierade museer och scener ska kunna ta sig igenom krisen på ett bra sätt, säger Christer Nylander

För att säkerställa allmänhetens tillgång till information och dämpa de negativa ekonomiska konsekvenserna för nyhetsmedier till följd av coronapandemin, tillför regeringen, i samarbete med Liberalerna och Centerpartiet, ytterligare en halv miljard kronor i stöd till allmänna nyhetsmedier 2020.

  • Vi ska kunna ta oss ur detta, både när det gäller media och kultur, på ett sätt så att vi kan vara stolta efteråt, och det ska vi vara över hela landet, säger Christer Nylander

Se hela pressträffen på regeringen.se