Se alla

Ny start för Sverige

Fredag 5 mars 2021

Liberalerna har alltid tagit strid för varje människas rätt att fritt forma sitt eget liv. Under århundraden har vi liberaler identifierat, bekämpat och rivit hinder för människors frihet. Vi har som parti i över hundra år utfört uppdraget under skiftande omständigheter och sedan 2019 genomför Liberalerna denna uppgift inom ramen för januariavtalet. Liberalerna håller ingångna avtal. Så länge övriga tre parter fullföljer avtalet kommer Liberalerna fortsätta att bidra och förhandla med sikte på att avtalet slutförs. Nås en överenskommelse om budgetpropositionen för 2022 är Liberalernas syn att samarbetet därefter i ordnad form avvecklas. 

Liberalerna har tidigare enats om att ett vägval om hur partiet ställer sig i regeringsfrågan ska meddelas i god tid innan valet 2022. I december startade partiledare Nyamko Sabuni samtal om hur Liberalerna bäst möter de samhällsutmaningar Sverige står inför och hur partiet ska formeras inför valet 2022. Dialogen har pågått i partiledning, partistyrelse, riksdagsgrupp, förbundsordförande och med förbund ute i landet. 

Partistyrelsen har nu tagit ställning i frågan och beslutat att Liberalerna kommer gå till val på en liberal reformagenda och för att byta regering. Nästa gång vi ber om väljarnas förtroende gör vi det för att lösa integrationen, höja kunskapsresultaten i skolan och klara klimatomställningen. Vi gör det för att sätta stopp för den stigande kriminaliteten och förbättra förutsättningarna för jobb och företag. Vi gör det för ett välfärdssamhälle där de mest utsatta alltid kan räkna med samhällets stöd. Sverige behöver förändring. 

Därför vill Liberalerna i nästa valrörelse möta väljarna inte bara med vår egen politik utan också med ett gemensamt erbjudande om en ny start för Sverige med de av dessa tre borgerliga partier som vill göra detta tillsammans med oss. Så kan Liberalerna bäst slå vakt om borgerlighetens liberala värden.

Denna linje kommer antas på ett partiråd den 28 mars. Nedan kan du läsa mer om partirådet i Liberalernas stadgar. 

Den 28 mars antogs förslaget i sin helhet. Här kan du läsa det.