Se alla

Nu måste EU visa större solidaritet

Tisdag 8 september 2015

Vi har alla sett den. Bilden på den lille pojken Alan som drunknat i Medelhavet, uppspolad på en strand. Den berör oss mer än tusen ord. Vi inser också att de flesta som drunknar aldrig visas på bild.

Just nu pågår den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. En mycket liten del av alla världens flyktingar tar sig till Europa. Det är med stor frustration som vi ser hur allt för många av EU:s ­ledare lägger skulden på varandra, i stället för att gemen­samt ta ansvar för att desperata människor inte ska behöva drunkna i Medelhavet, kvävas till döds i lastbilar på europeiska vägar eller krossas under långtradare i tunneln under Engelska kanalen. Det är djupt tragiskt att människor på flykt ­undan krig, konflikter och kränkningar av mänskliga rättigheter mister sina liv under färden mot den förväntade tryggheten och säkerheten i EU.

Det är djupt beklagligt att se hur illa rustade EU:s medlemsländer är att hantera skyddsbehövande människor.

På tisdagen har Europaparlamentet bett om en särskild debatt med EU-kommissionen och Minister­rådet, för att än en gång understryka behovet av att genomgripande reformera EU:s asyl- och migrationssystem. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker håller sitt State of the Union-tal på onsdag och EU-ministrarna träffas på ett extrainsatt möte den 14 september. Inför dessa avgörande möten vill vi lyfta ett antal viktiga åtgärder som måste diskuteras.

  1. Fler lagliga vägar till EU och stoppa människosmugglarnas skrupelfria profiterande på männi­skors nöd.

Anledningen till att en syrisk flykting­familj betalar runt 200 000 kronor till människosmugglare för att komma till EU är för att det inte finns några alter­nativ att på ett lagligt sätt, utan att riskera sitt liv, resa in i EU.

Europas yttre landgräns mot Mellanöstern är kantad av militär, taggtråd och höga murar. Luft­vägen är också stängd, eftersom flygbolagen enligt reglerna om transportörsansvar inte får ta ombord den som saknar pass och visum. Detta skapar ett moment 22, eftersom människor inte kan ta sig till EU på ett reguljärt sätt. Den enda möjligheten som återstår för den som måste fly är att vända sig till cyniska människosmugglare. Reglerna om transportörsansvar måste tas bort.
Vi behöver etablera lagliga och säkra vägar till EU. Asylvisum ska kunna sökas på EU-ambassader så att människor i stället för att betala hundra­tusentals kronor till exploaterande människosmugglare kan köpa sig en reguljär flygbiljett till ett EU-land för en bråkdel av priset.

  1. Rädda liv.

Vi kan inte stillatigande se på när människor drunknar på sin väg mot säkerheten i Europa. Den akuta situationen kräver insatser för att rädda liv på Medelhavet. EU:s gemensamma sök- och räddningsinsatser måste öka och då är det centralt att EU:s gränsmyndighet Frontex kan ­bedriva en effektiv livräddande verksamhet. Fler länder måste bistå med fartyg och helikoptrar för att kunna lokalisera båtar och flyktingar i nöd.

  1. Asylsystemet måste avlastas från ogrundade ansök­ningar.

Att ge asyl till dem som är berättigade till det är en skyldighet, men i dag är det tusentals personer från till exempel västra Balkan som söker asyl för att under tiden jobba i EU och sedan åka hem igen. Detta bromsar naturligtvis upp effektiviteten för de personer som verkligen behöver få tillgång till asylsystemet. Mer än 95 procent av personerna från västra Balkan har inte asylskäl och ska därför inte heller belasta våra asylsystem.

Många söker sig till Europa för att skaffa sig ett jobb och därmed ett bättre liv. Men eftersom de saknar arbetstillstånd tvingas de in på den svarta arbets­marknaden. Därför måste EU:s motsvarighet till USA:s gröna kort, det så kallade blåkorts­systemet, reformeras så att arbetsmarknadens efter­frågan kan mötas av talanger från hela världen.

  1. EU:s nuvarande asylsystem måste reformeras.

EU:s nuvarande gemensamma asylsystem är ett 1900-talsinstrument som måste ersättas och anpassas till det tjugoförsta århundradet. Asylsystemet från 2013 innehåller humanare och mer rättssäkra regler för de asylsökande och tydligare regler för medlemsländerna men vi konstaterar ändå att syste­met måste reformeras. Av EU:s medlemsstater tog fyra länder – Tyskland, Sverige, Italien och Frankrike – emot 62 procent av alla asylsökande ­under 2014. Övriga EU-länder borde kunna göra mycket mer. Ett nytt instrument måste bygga på gemen­samt ansvarstagande för alla länder med ett kvotsystem som fördelar asylsökande mellan medlemsländerna, grundat på befolkningsmängd, BNI och andra relevanta faktorer. Det är viktigt att även länder som Sverige som redan tar ett stort ansvar gör ytterligare ansträngningar för att hjälpa mer och för att föregå med gott exempel inför övriga medlemsstater. Därför vill Liberalerna liberalerna att Sverige ökar antalet kvotflyktingar från 1 900 per år till cirka till 4 000–5 000.

Vi har skapat den Europeiska unionen för att lättare kunna lösa gemensamma utmaningar. Nu är det hög tid för unionen att agera. Det behövs mer av solidaritet och medmänsklighet och mindre av egoism. Vi vädjar till EU:s ledare om att samla det mod som krävs för att fatta de avgörande besluten som behövs för att få till en hållbar, gemensam och human asyl- och migrationspolitik i Europa. ­Europa måste ta sig samman.

Jan Björklund (FP)

partiledare

Cecilia Wikström (FP)

Europaparlamentariker