Se alla

Flyktingkatastrofen och EU:s ansvar

Förslag från Liberalernas integrations- och migrationsarbetsgrupp

Onsdag 9 september 2015

Dagens flyktingsituation där människor dör och riskerar sina liv på vägen mot friheten i Europa är alarmerande. Det viktigaste är att få slut på krig och konflikter som tvingar människor på flykt. Men det behövs insatser för de miljontals människor som befinner sig i konflikternas närområde, till exempel i UNHCR:s flyktingläger. Vidare krävs insatser för att hantera den akuta situation som råder i och runt Europa. Det behövs bland annat fler lagliga vägar till EU för att minska människors desperata försök att ta sig till Europa och fler medlemsstater måste ta emot fler flyktingar. Nedan följer ett antal förslag som arbetats fram av Liberalernas integrations- och migrationsarbetsgrupp. Förslagen kommer att behandlas av partistyrelsen och därefter på höstens landsmöte.

1.    Rädda liv på Medelhavet

Sverige ska driva på för att stärka EU:s gemensamma sök- och räddningsinsatser på Medelhavet. I det katastrofala läget vi befinner oss i måste akuta katastrofinsatser till och ökas.

 

2.    Fler lagliga vägar

Människor ska inte behöva vara anvisade till människosmugglare för att kunna ta sig till säkerheten i Europa. Det måste skapas trygga och lagliga flyktvägar till EU. Asylvisum bör införas som ska kunna sökas på EU-ambassader runt om i världen. Vid särskilt allvarliga situationer ska visumkraven kunna slopas tillfälligt.

3.    Avskaffa transportörsansvaret

Transportörsansvaret förhindrar människor att på ett säkert sätt ta sig till Europa för att ansöka om asyl och bidrar därför till människosmuggling. Det måste ges möjlighet att utan människosmugglare ta sig till EU för att kunna ansöka om asyl. Transportörsansvaret bör avskaffas.

4.    Stoppa flyktingsmugglarna

Människosmugglare utnyttjar och tjänar pengar på människors utsatthet och utsätter människor för stor fara. Det behövs ett ökat internationellt samarbete som innebär kraftfulla åtgärder mot smugglarna och deras affärsverksamhet. Fartyg som används för flyktingsmuggling måste systematiskt identifieras och stoppas.

5.    Fler kvotflyktingar

Idag är flyktingmottagande inom EU mycket ojämnt fördelat. Endast 16 av 28 EU-länder tar emot kvotflyktingar. Sverige måste driva på för att alla EU-länder ska ta emot kvotflyktingar och för att de länder som gör så i dag ökar sin kvot.

6.    Ökad EU-solidaritet

Flyktingmottagandet inom EU är ojämnt fördelat. Sverige måste driva på för en mer varaktig lösning för att dela ansvaret avseende flyktingmottagandet. Systemet bör utgå från en fördelningsnyckel som grundas på befolkningsmängd, BNI och andra relevanta faktorer.

 

7.    Snabbare avslag på ogrundade ansökningar

En del som idag söker asyl inom EU saknar flyktingskäl, till exempel många från Västra Balkan. Dessa ansökningar tynger asylsystemet och gör det svårare att snabbt hjälpa de som flyr krig och förföljelse. Därför behövs en friare arbetskraftsinvandring i kombination med ett system för snabbare hantering av ansökningar från säkra länder.