Se alla

Närpoliser behövs

Fredag 15 augusti 2014

Långsiktigt lokalt polisarbete måste bedrivas med örat mot marken och fredas från centrala utredningar och utryckningsverksamhet, skriver Liberalerna Birgitta Ohlsson, Johan Pehrson och Samad Tiemori i Östgötacorrespondenten.

Författaren Inti Chavez skrev häromåret ”att försöka tända eld på en skola är inte en revolutionär handling som för samhället framåt, lika lite som ett bokbål är det. Brända bilar, kulturhus och skolor är inte ett tecken på att folket äntligen reser sig upp för att göra uppror. Denna infrastruktur som omvandlas till aska är medel för förortsbors frigörelse. Medel som någon nu vill ta ifrån dem.”

Det är med stor oro som vi följt senaste årets kravaller och upplopp i Skäggetorp och Berga. Utvecklingen med kriminella gäng, misshandel och attacker mot medborgare, poliser och räddningstjänst är tragisk och något som vi från politikens håll tar på största allvar.

I områden med stor arbetslöshet, trångboddhet och social oro finns också grogrunden för utanförskap och stor frustration – inte minst bland ungdomar. Detta är allvarligt och något som vi måste ta på största allvar för att undvika att ett område blir ett centrum för kriminalitet, gäng och organiserad brottslighet.

Vi måste göra mer för att öka tryggheten. Liberalerna liberalerna arbetar för en rättspolitik som förenar det brottsförebyggande och det brottsbekämpande arbetet. Det bästa är om ett brott aldrig begås och därför är det breda arbetet för en modern kunskapsskola, socialt förebyggande insatser och en arbetslinje för fler jobb så viktigt.

Läs hela artikeln i Östgötacorrespondenten.