Se alla
Blåklint

Med anledning av uppgifter kring donationer

Onsdag 17 augusti 2022

Texten uppdaterad 19 augusti 

I torsdagens avsnitt av TV4:s Kalla Fakta finns dolda inspelningar där en påstådd donator säger sig vilja ge en stor summa pengar till flera olika partier utan att behöva registrera sig i Kammarkollegiets register. Den som donerar över en viss summa till partier måste enligt lag registreras hos myndigheten och därmed bli offentliga.

I Liberalernas fall handlar det om en dialog under tidig vår mellan en anställd hos partiet och den påstådda donatorn. I denna dialog gavs beskedet att Liberalerna inte kan ta emot anonyma bidrag, varefter den påstådda donatorn hänvisades vidare till en frilansande skribent. Skribenten är inte en företrädare för partiet i något sammanhang och har aldrig varit. Han har utfört ett fåtal mindre uppdrag* åt partiet. Uppgifterna i Kalla Fakta pekar på att det även därefter förekom kontakter mellan den påstådda donatorn och den anställde. De resonemang som fördes av den anställde och skribenten i programmet och som kommit till Liberalernas kännedom är olämpliga och partiet ser allvarligt på dessa.

”Det är viktigt att partiernas finansiering är transparent för väljarna och att hanteringen av donationer och andra inkomster till partierna sker på ett sätt som stämmer överens med lagens intentioner. Vi ser allvarligt på de yttranden som framkommit genom Kalla Fakta och agerar med kraft för att undvika att liknande situationer uppstår igen. Skribenten kommer inte att anlitas framöver. Den anställde har avslutat sin tjänst”, säger Gustav Georgson, biträdande partisekreterare.

Dessa åtgärder har partiet vidtagit:

  • Tagit fram ett handledningsdokument för personal och förtroendevalda för att komplettera befintliga riktlinjer för att undvika att liknande situationer ska uppstå igen.
  • Gått igenom tidigare års gåvor och revisionsberättelser och säkerställt att tidigare års rapporteringar till Kammarkollegiet är korrekta. Givit i uppdrag till KPMG som påbörjat en extra granskning.
  • Den frilansande skribenten kommer inte anlitas framöver.
  • Gått igenom våra ekonomiska transaktioner med skribenten och säkerställt att partiet aldrig har skickat någon faktura till honom. Skribenten har aldrig donerat till partiet.
  • Den anställde har frånkopplats partiets hantering av donationer. Hon har därefter avslutat sin tjänst.
  • Hanteringen av alla större donationer flyttas till biträdande partisekreterare.

 

Dessa åtgärder genomförs kommande veckor:

  • En översyn av organisationens rutiner för att säkerställa att rätt kunskaper finns hos rätt medarbetare.
  • Utbildning med all personal på riksnivå och lokal nivå samt alla kandidater om den nya handledningen.

Kalla Fakta har erbjudits intervju med ansvarig chef hos Liberalerna upprepade gånger men avböjt.

 

* deltagit i ett internt panelsamtal och givit feedback på medarbetares texter.