Se alla

Maria Weimer kommenterar klimatavtalet i Paris

Söndag 13 december 2015

Igår antogs ett historiskt klimatavtal i Paris på . Är imponerad och tacksam för det starka franska förhandlingsarbetet.

Det är första gången världens länder enas om ett avtal där alla länder är med och bidrar till att begränsa utsläpp av växthusgaser. Att gränsen sätts vid temperaturhöjning på 1,5 grader är starkt. Det här är en kraftig viljeriktning som kan bli en vändpunkt.

Men det svåra arbete med att minska utsläppen återstår.
Varje år går 650 mrd USD i subventioner till fossila bränslen. Avtalet saknar tydlighet om att fossila bränslen ska fasas ut. Saknar också tydlig vägkarta för hur 1,5-gradersmålet ska klaras.

Det är bråttom att dricka upp champagnen och kavla upp ärmarna. Det svåra arbetet har bara börjat!