Se alla

Liberalt partiprogram för 2020-talet

Måndag 18 mars 2013

– Vår socialliberala ideologi är densamma, men samhällsutmaningarna är nya. Därför behövs det ett nytt partiprogram som pekar ut de liberala huvuduppgifterna inför 2020-talet.

Det säger Christer Nylander, ordförande i programkommittén som idag, måndag, presenterar förslaget till nytt partiprogram för Liberalerna.

– Liberalerna bejakar globaliseringen, men vi vet också att den skapar utmaningar. För att Sverige ska bli vinnare i den internationella konkurrensen behövs plattare skatt, en mer dynamisk arbetsmarknad och bättre villkor för företagen. Kunskap, flit och ansvarstagande ska löna sig mer. I en globaliserad ekonomi är det inte högst skatt som ger bäst välfärd, utan smartast skattesystem.

– Det behövs också ökad trygghet i förändringen för den enskilde. Kommittén föreslår bland annat en allmän arbetslöshetsförsäkring och kraftigt förbättrade möjligheter till att skaffa sig nya kunskaper och kunna byta yrke mitt i livet.

– En socialliberal huvuduppgift är att sträva efter jämlikhet i livschanser. En kunskapsskola med höga ambitioner för varje elev, fortsatta reformer för jämställdhet och sänkta trösklar in till arbetsmarknaden är centralt.

– Sverige ska vara ett land där den som misslyckas, eller för tillfället har det svårt, får stöd och nya chanser. En människas bakgrund ska betyda mindre och hennes ambitioner, förmåga och livsdrömmar ska betyda mer, säger Christer Nylander.

I förslaget till nytt partiprogram höjs ambitionerna när det gäller äldreomsorgen, sjukvården och skolan. Välfärden ska hålla högsta kvalitet, präglas av valfrihet och vara tillgänglig på likvärdiga villkor. Tioårig grundskola, förbättrad introduktion av nyanlända elever och ökat självbestämmande i sjukvård och äldreomsorg är några punkter.

I programförslaget lyfter Liberalerna också fram miljö- och klimatfrågorna. Programtexten slår fast att Sverige ska vara en förebild och en pådrivande kraft i det globala arbetet för ett hållbart samhälle. Fler gemensamma beslut på EU-nivå och global nivå är nödvändiga, både för miljöns skull och för att skapa rättvis konkurrens.

Frihet i globaliseringens tid – Liberalernas partiprogram antaget på landsmötet 2013