Se alla

Liberalt förslag blir verklighet: lista över utanförskapsområden ska tas fram

Torsdag 7 december 2023

Idag gav arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson SCB och Boverket i uppdrag att ta fram en lista över utanförskapsområden i Sverige. Detta så att vi tidigare kan sätta in förebyggande åtgärder särskilt riktade till områden där utanförskapet är stort och rekryteringen till kriminella gäng förpestar barns livschanser. Det behövs djupare kunskap om mer än bara kriminalitet för att få ett långsiktigt grepp om utvecklingen i Sverige.

Vi vill förbättra förutsättningarna för människor att lära sig svenska, jobba och få sociala insatser som gör att man blir en del av och bidrar till samhället. Så knäcker vi utanförskapet och förebygger kriminalitet. Detta har vi i Liberalerna drivit i över två decennier, först genom Utanförskapets karta 2002, och därefter med ett batteri av förslag i Förortslyftet. 2021. Kartläggningen som vi nu startar är ett viktigt led i arbetet för att Sverige ska vara möjligheternas land – oavsett var man bor.

 

Foto: Oscar Samuelsson/Regeringskansliet