Se alla

Liberalernas nya utskottsplaceringar i riksdagen

Fredag 28 september 2018

Liberalernas nya riksdagsgrupp har nu bestämt vilka ledamöter som ska arbeta i de olika utskotten. Här är listan över placeringarna, i bokstavsordning efter utskott:


Arbetsmarknadsutskottet
Vice ordf Gulan Avci
Ledamot Maria Nilsson
Ersättare utses inom kort

Civilutskottet
Robert Hannah
Ersättare utses inom kort

EU-nämnden
Ledamot Tina Acketoft
Ersättare utses inom kort

Finansutskottet
Ledamot Mats Persson
Ersättare Joar Forssell

Försvarsutskottet
Ledamot Allan Widman
Ersättare Maria Nilsson

Justitieutskottet
Ledamot Johan Pehrson
Ersättare Juno Blom

Kulturutskottet
Ordf Christer Nylander
Ersättare Maria Arnholm

Konstitutionsutskottet
Ledamot Bengt Eliasson
Ersättare Tina Acketoft

Miljö- och jordbruksutskottet
Ledamot Tina Acketoft
Ersättare utses inom kort

Näringsutskottet
Ledamot Arman Teimouri
Ersättare utses inom kort

Socialföräkringsutskottet
Ledamot Emma Carlsson Löfdahl
Ersättare Fredrik Malm

Skatteutskottet
Joar Forsell
Ersättare utses inom kort

Socialutskottet
Ledamot Lina Nordquist
Arbetande ersättare Barbro Westerholm
Ersättare Bengt Eliasson

Trafikutskottet
Ledamot Helena Gellerman
Ersättare utses inom kort

Utbildningsutskottet
Vice ordf Roger Haddad
Ledamot Juno Blom
Ersättare Lina Nordquist

Utrikesutskottet
Ledamot Fredrik Malm
Ersättare Joar Forssell

Utrikesnämnden
Ersättare Jan Björklund

Riksdagsstyrelsen
Ersättare Christer Nylander