Se alla

Bengt Eliasson: Utredningen innebär slutet för den personliga assistansen

Torsdag 11 oktober 2018

Den avgående rödgröna regeringen tillsatte våren 2016 en LSS-utredning som ska slutrapporteras i december 2018. Utredningens direktiv var uttryckligen att skära ned på LSS och framförallt på personlig assistans. Efter hård kritik tog regeringen tillbaka kraven på nedskärningar. Men läckor visar nu att utredningen ändå planerar att föreslå besparingar i miljardklassen. Liberalernas talesperson i funktionshinderfrågor Bengt Eliasson är mycket besviken.

– Den pågående LSS-utredningen är ett dråpslag mot LSS-reformen. Utredningen förslår kraftiga besparingar på den personliga assistansen med stora inskränkningar i grundläggande rättigheter. Förslagen innebär att många som idag har personlig assistans kommer att få lämna sina egna hem och flytta till institutioner igen. Funktionshinderrörelsen konstaterar att utredningens förslag innebär slutet för den personliga assistansen. Det är tyvärr sant, säger Bengt Eliasson.

Ett av de mest långtgående förslagen är att barn och ungdomar under 16 år inte längre ska ha rätt till personlig assistans. I stället ska en ny insats införas, ”personligt stöd till barn”, som kommer att innebära begränsade möjligheter att välja utförare och mindre inflytande över hur stödet ska ges.

– Att avskaffa assistansen för barn under 16 år får förödande konsekvenser. Barn kommer inte längre kunna växa upp i sina egna hem och familjerna får inte längre något inflytande över vem som ge dem assistans. Det är helt oacceptabelt, säger Bengt Eliasson.