Se alla

Liberalernas landsmöte: Sammanhållen skoldag utan konfessionella inslag

Fredag 15 november 2019

Liberalernas landsmöte i Västerås har fattat beslut om att verka för en sammanhållen skoldag utan konfessionella inslag.

Beslutet innebär att Liberalerna kommer verka för att all undervisning och utbildning vid svenska skolor, förskolor och fritidshem ska vara icke-konfessionell.

Liberalernas integrationspolitiska talesperson Robert Hannah kommenterar beslutet:

– Inte ett enda barn ska behöva känna sig tvingad att vara med på bön under rasten eller på lunchen. En hel skoldag utan religiösa inslag är det enda sättet att säkerställa att barn frivilligt väljer om man vill vara med på religiösa aktiviteter, säger Robert Hannah.

Dagens lagstiftning möjliggör för konfessionella friskolor att lägga in religiösa inslag mitt under skoldagen, exempelvis bönestunder eller koranstudier mellan lektioner. Detta kan då innebära att elever, oavsett om de vill eller inte, känner en indirekt press på att delta i de religiösa inslagen. Deltagandet ska enligt skollagen ske frivilligt men granskningar visar att elever uppfattar dessa som obligatoriska. I och med landsmötets beslut vill Liberalerna förhindra det och ett viktigt steg för att lyckas med det är att få bort de religiösa inslagen från elevernas skoldag. Det betyder i praktiken att om en konfessionell friskola vill ha religiösa inslag så måste de förläggas antingen före skoldagens början eller efter dagens slut. På så sätt gör vi det lättare för elever att helt välja bort de frivilliga inslagen.

 

20191008 Foto: Magnus Fröderberg/Liberalerna