Se alla

Liberalernas budgetkrav: 16 miljarder till skolan

Fredag 9 september 2022

Inför akutskolor för stökiga elever i hela landet och ge fler elever möjligheten att gå i särskilda undervisningsgrupper. Det är några av Liberalernas budgetkrav i en kommande borgerlig regering. Totalt vill L ge 16 miljarder kronor till skolan fram till år 2025.

Liberala budgetprioriteringar

Liberalerna är Sveriges skolparti. I dag presenterar L därför kraftfulla skolpolitiska krav inför de borgerliga budgetförhandlingar som väntar efter valet. Liberalerna föreslår sammantaget ett paket om 16 miljarder för att vända utvecklingen i den svenska skolan.

  1. Flytta på stökiga elever – inför akutskolor i fler delar av landet.  Idag saknas ofta sätt att hantera avstängda elever på ett sätt som både minskar risker att de själva halkar efter i skolan, men säkerställer att de inte orsakar oordning och otrygghet för andra. För att möta denna utmaning har Stockholm och Göteborg därför inrättat akutskolor. Liberalerna vill avsätta nationella resurser för uppbyggnad av akutskolor i fler delar av landet än i dag.
  2. Fler speciallärare och fler särskilda undervisningsgrupper.  Alla – både de som stökar och de som störs – förlorar när en elev som behöver, nekas undervisning i en mindre grupp. För att lyfta alla elevers kunskaper och skapa mer lugn och ro i Sveriges klassrum vill vi se en omfattande satsning på fler särskilda undervisningsgrupper utanför den ordinarie klassen. För det vill vi bland annat anställa 1 000 fler speciallärare de kommande åren. Målet är att mot slutet av nästa mandatperiod kunna finansiera att runt 25 000 fler elever än idag ska få möjlighet att få undervisning i särskild undervisningsgrupp.
  3. Alla elever ska ha riktiga läroböcker. I dag investerar Sverige minst i Norden på läromedel. Fler än fyra av fem lärare uppger att de inte kan köpa in de läromedel som behövs, och många lärare får därför ägna sin tid åt att skapa egna eller kopiera andras läromedel. L vill införa en statlig läromedelsgaranti så att elever får minst en riktig lärobok i varje skolämne.
  4. Sociala team och minskad otrygghet. Alla skolor ska vara skolor med studiero och trygghet. Därför ska bland annat lagstiftningen skärpas så att det blir lättare att stänga av eller omplacera elever. Det behövs för att förbättra tryggheten och studieron. Men för att sådana reformer ska få fullt genomslag behöver de kompletteras med riktade insatser på skolor med omfattande ordningsproblem och utmaningar. Vi vill därför se en statlig satsning så att fler skolor kan sätta upp sociala team för att förebygga oordning och otrygghet. För skolor med ordningsproblem vill Liberalerna också se en särskild satsning på arbetsmiljön så fler av de bästa lärarna orkar arbeta på de skolor där förutsättningarna är som tuffast.
  5. Mer fokus på svenska språket i förskolan. Den som inte behärskar svenska språket när han eller hon börjar skolan riskerar att direkt hamna efter.  L föreslår därför en betydande satsning på att stärka det svenska språkets ställning i förskolan och förbättrade kunskaper i svenska hos personalen i förskolan.
  6. Mer undervisningstid i skolan. L vill långsiktigt bygga ut undervisningstiden i svenska och matematik med sammantaget 180 timmar så att det finns tid till att lära sig mer.
  7. Ingen elev ska hållas tillbaka. På samma sätt som vissa elever behöver mer tid för att bli godkända i skolan, behöver andra fler utmaningar för att utvecklas. Liberalerna införde i regeringsställning spetsutbildningar för de flitigaste och mest ambitiösa eleverna. Regeringens passivitet riskerar nu leda till att spetsutbildningarna tvingas stänga ner. L vill i stället, med start i höst, permanenta, bygga ut och kvalitetssäkra landets spetsutbildningar.

Se pressträffen här.