Se alla

Liberalerna vill bygga nya fängelser för ungdomar

Onsdag 22 december 2021

Dagens system med SIS-hem där dömda ungdomsbrottslingar blandas med ungdomar som omhändertagits enligt LVU fungerar väldigt dåligt. Anställda på SIS-hemmen vittnar om att de har tappat kontrollen. Tillgången till mobiler gör att ungdomar kan fortsätta med sin kriminelal verksamhet inifrån institutionerna. Samtidigt är det en väldigt destruktiv miljö för ungdomar som tvångsplaceras enligt LVU på samma hem. Detta innebär en risk för att man kraftigt försvårar deras redan utsatta situation.

Dömda ungdomsbrottslingar ska inte sammanblandas med ungdomar som LVU-omhändertagits. Istället bör det instiftas särskilda ungdomsfängelser för åldersgruppen 15–17 år. Dessa ungdomsfängelser ska drivas i Kriminalvårdens regi och ligga på andra platser än ordinarie fängelser. Dessa ska utöver kriminalvårdare med målgruppskompetens ha stark bemanning av personal som är särskilt utbildad för att hjälpa ungdomarna att bryta med en kriminell livsstil. Där ska det också gälla mobilförbud.

SiS är till för att hjälpa barn med problem, inte grovt kriminella. Det är Kriminalvården som har den kompetensen och därför behöver de utveckla sin kompetens gällande de ännu yngre, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

Det finns en majoritet i riksdagen som tycker att dagens system är fel och som vill att Kriminalvården ska ta över ansvaret istället. Liberalerna vill att denna grupp av grovt kriminella ungdomar ska placeras i nybyggda fängelser som kallas för ”ungdomsskyddsfängelser”. Där ska de unga genomgå behandlingsprogram för att bryta den kriminella banan och avtjäna sina straff.

I den åldern är man fortfarande påverkningsbar, man är inte förlorad bara för att man begår grova brott, säger Sabuni.

Liberalerna anser att det är fel att blanda de som har omhändertagits av samhället och därav redan är utsatta, med kriminella. Ungdomsskyddsfängelserna ska ligga på andra platser än Kriminalvårdens övriga verksamheter för att undvika att ihopblandade unga med vuxna kriminella.

Du kan läsa hela artikeln här.