Se alla

Liberalerna värnar spetsklassernas framtid

Lördag 19 mars 2022

Samtliga elever ska få möjlighet att nå sin fulla potential i skolan – oavsett om eleven behöver stöd för att komma ikapp eller utmaningar som gör att de kan springa vidare. Dessvärre får de högpresterande eleverna alldeles för lite uppmärksamhet. Att tappa bort de yttersta begåvningarna i skolsystemet är inte värdigt ett land som delar ut Nobelpris.

Liberalerna införde en försöksverksamhet med spetsklasser i det svenska skolsystemet för tio år sedan. Skolverkets utvärderingar har återkommande visat att satsningen har varit framgångsrik. Socialdemokraternas passivitet riskerar nu leda till att spetsklasserna får lägga ner, då regeringen hittills visat ett ointresse för att förlänga det tillfälliga tillståndet som möjliggör spetsklasser eller gå fram med en permanent lagstiftning.

Det är ett svek mot de bästa eleverna. Särskilt då vi sedan tidigare vet att högpresterande elever alltför ofta inte blir tillräckligt stimulerande i skolan. De upplever att tempot är lågt och att uppgifterna är för enkla. Risken för psykisk ohälsa och hemmasittande ökar för särbegåvade elever.  Det drabbar individer, men även i förlängningen hela samhället. Sverige behöver mer spetskunskap för framtidens forskning, företag, välfärd och försvar.

Liberalerna presenterar idag förslaget om att fördubbla antalet spetsklasser så att fler högpresterande elever i hela landet utmanas och ges möjlighet att nå sin fulla potential.

Jag tror på att sätta höga mål för alla elever, även när det innebär att vissa går före andra. Det är så vi gör Sverige till möjligheternas land för alla. Socialdemokraternas passivitet riskerar nu leda till att spetsklasserna får lägga ner. Istället vill jag och Liberalerna fördubbla antalet spetsklasser, säger partiledare Nyamko Sabuni.

Liberala vill fördubbla antalet spetsklasser

  • Fördubbla antalet spetsklasser i Sverige. I dag finns det drygt 50 spetsklasser, varav cirka hälften är för elever i högstadiet och hälften för gymnasieelever. För att ge de bästa eleverna bättre möjligheter att nå sin fulla potential föreslår Liberalerna att antalet spetsklasser ska fördubblas – totalt ska det finnas över 100 spetsklasser i Sverige.
  • Statligt stöd till spetsklasser. För att förbättra förutsättningarna att nära fördubbla antalet spetsklasser som finns i dag vill Liberalerna införa ett statligt stöd om en miljon kronor per klass och år. Stödet ska gå till samtliga spetsklasser, det vill säga även befintliga sådana. Genom ett statligt anslag kan vi förbättra kvaliteten i utbildningarna ytterligare, exempelvis genom att skapa bättre förutsättningar för inköp av sådant som särskilda läromedel, laborationsutrustning eller för rekrytering av forskarutbildade lärare. Totalt beräknas den årliga kostnaden uppgå till cirka 100 miljoner kronor för staten.
  • Permanenta spetsklasser. Resultatet av försöksverksamheten visar tydligt att spetsklasserna behövs i svensk skola. Regeringen har varken i sin skolpolitik eller budgetproposition valt att rädda spetsutbildningarna. Liberalerna vill att samtliga spetsklasser som startats inom försöksverksamheten ska få möjlighet att fortsätta. Skolverket ska få i uppdrag att bevilja tillstånd att bedriva spetsklasser under de kommande fem åren till de huvudmän som uppfyller kraven. Liberalerna vill att samtliga skolor som i dag bedriver spetsklasser i grund- eller gymnasieskolan ska få möjlighet att fortsätta efter försöksverksamhetens slut.
  • Humaniora och bildning behöver stärkas i skolan. Elever kan i dag läsa spetsklasser inom flera olika ämnen, men antalet spetsklasser inom språk och humaniora är i jämförelse med spetsklasser inom matematik och naturorienterande ämnen högst begränsad. Därtill är det exempelvis inte möjligt att starta spetsklasser med inriktning mot svenskämnet. Liberalerna vill bredda ämnesutbudet och verka för en ökad ämnesspridning, så att spetsklasser både ska spridas så väl över landet som mellan ämnen.
  • Hela landet ska både leva och kunna studera. Liberalerna vill att spetsklasserna ska spridas ut geografiskt – vi presenterar därför en konkret plan och fördelning för var fördubblingen av spetsklasser bör ske. I dag är spetsklasserna koncentrerade till större städer geografiskt, utan särskild hänsyn till elevantalet. Exempelvis finns det i Stockholms län nio spetsklasser i högstadiet samtidigt som det endast finns en enda i Västra Götaland. Samtidigt finns det flera delar av Sverige som helt saknar spetsklasser. Liberalernas förslag om att fördubbla antalet spetsklasser skulle innebära att varje län kommer att ha minst två spetsutbildningar: En för högstadiet och en för gymnasieskolan.

Karta över nya spetsklasser