Se alla

Liberalerna i sociala och digitala medier

Etiska regler och utgångspunkter

Torsdag 22 mars 2018

Liberalerna välkomnar diskussionen om hur vi ska använda sociala medier och digital annonsering på ett sätt som breddar det politiska samtalet, vitaliserar demokratin och respekterar människors integritet. För ett liberalt idéparti är det här inga nya tankar, utan frågor som ligger nära vår ideologiska själ.

Att vända sig till utvalda målgrupper och koncentrera sina budskap där sannolikheten är störst att de får önskad effekt, är inget nytt under solen. Så har partier, organisationer, företag och kommunikatörer arbetat i alla tider. Vi delar ut våra flygblad, sätter upp valaffischer, knackar dörr och kampanjar där det är mer sannolikt att vi når våra väljare. När tekniken gör det möjligt att hitta målgruppen med större precision, gäller det att väga effektivitet mot integritet i varje beslut.

Modern teknik tillåter ett förfinat målgruppsarbete och är redan verklighet för oss som konsumenter och medborgare. För oss betyder det att vi bättre kan nå ut till dem som är intresserade av Liberalernas budskap. En person som överensstämmer med våra målgruppskriterier kommer att möta Liberalernas annonsering på webbplatser och i sociala medier. Tekniken bakom detta styrs av sannolikheter och algoritmer, vi hanterar aldrig data på individnivå.

Dark posts är ett sätt att genom Facebookannonsering sprida material till utvalda målgrupper som inte syns för andra användare. När Liberalerna använder sig av tekniken, är det för att kunna dela politiskt material till målgrupper med ett specialintresse utan att belasta vårt flöde med enskilda frågor som kan vara mindre intressanta för en större publik. Material vi delar på detta sätt är alltid budskap som vi också kommunicerat offentligt, och följer givetvis de etiska reglerna nedan.

Etiska regler på sociala och digitala medier (gäller alla medlemmar och anställda):
  • Vi bidrar till bra samtal genom att hålla god ton i diskussioner, undvika personangrepp och arbeta aktivt mot stötande och aggressivt innehåll i kommentarsfälten. Det vi publicerar är faktabaserat och sanningsenligt.
  • Vi fokuserar på vårt eget budskap och hur Liberalerna vill gör Sverige bättre.
  • Liberalerna kommunicerar alltid i eget namn, och är tydliga med att det är vi som är avsändare. Vi rekommenderar alla som har förtroendeuppdrag eller är anställda att vara tydliga med det i sina profiler.
  • Vi arbetar inte med fejkade konton eller påhittade personer. Vi köper inte följare eller interaktioner. Vi använder inte heller så kallade bottar eller annan teknik som ska ge intryck av fler interaktioner än vi faktiskt har.
  • Vi förtjänar våra följare genom att skapa bra innehåll och annonsera smart.
utgångspunkter för dataanvändning och digital annonsering:
  • Våra leverantörer har skrivit under de europeiska riktlinjerna för onlineannonsering (edaa.eu), och allt kampanjarbete kommer att följa GDPR fr.o.m 25 maj när den träder i kraft.
  • Vi hanterar aldrig data på individnivå. Alla uppgifter är avidentifierade och hanteras i grupp hos våra leverantörer.
  • All data från sociala nätverk som Facebook, Instagram, LinkedIn och YouTube är byggd med de verktyg som nätverken själva tillhandahåller för annonsörer, och följer alltid reglerna för hur denna data får användas.
  • Vi använder inte någon data som köps in från app-utvecklare eller så kallade Quiz-appar på Facebook, av den typen som använts i stor utsträckning i USA för så kallad psykografisk targeting.

Liberalerna är möjligen en besvärlig kund i branschen. Vi ifrågasätter, ställer krav och väljer bort en del som är tekniskt möjligt men inte förenligt med vår syn på personlig integritet och ett vettigt politiskt samtal. Vi har valt leverantörer som både förstår och lever upp till våra krav.

Under våren 2017 kontaktades vi av Cambridge Analytica. Vi tackade nej till deras tjänster via e-post, utan vidare kontakter. Varken vi eller våra leverantörer använder Cambridge Analyticas tjänster i Liberalernas kampanj.