Se alla

Liberalerna: nya förslag för SFI

Torsdag 29 mars 2018

De som studerar på SFI och inte har gjort framsteg efter ett år ska istället ut och arbeta för att lära sig svenska, föreslår Liberalerna. Det ska också vara obligatoriskt för alla kommuner att erbjuda svenskkurser för föräldralediga.

– Genom att kvinnor lär sig svenska, kommer i arbete och får en egen lön så kan de bli förebilder för sina barn och själva påverka de patriarkala strukturer och hederskulturer som finns i våra förorter, säger Gulan Avci, integrationspolitisk talesperson.

Läs mer här i Dagens Nyheter.