Se alla

Liberalerna KU-anmäler Per Bolund i frågan om mellanlagret i Oskarshamn

Torsdag 26 augusti 2021

Kärnavfallsfrågan måste hanteras på ett gediget och transparent sätt. Liberalerna begär att Konstitutionsutskottet granskar regeringens hantering av frågan om utbyggt kärnbränslehantering.

Elförsörjningen är välfärdens verkliga kärna. Om den inte fungerar som den ska fungerar inte Sverige. I årtionden har energipolitiken varit en ideologisk lekstuga där pigga idéer haft fritt spelrum. Miljöpartiet drar nu det här till sin spets genom att blockera och bryta isär beslutet om slutförvaret – helt utan sakliga skäl. Nu bör KU gå till botten med regeringens långsamma hantering av SKB:s ansökan, säger partiledare Nyamko Sabuni i en kommentar.

Regeringen har idag beslutat att dela sönder ansökan om systemet för kärnbränslehanteringen i olika delar. En uppdelning innebär också ett brott mot den svenska modellen där kommunerna, staten och industrin haft en nära dialog och där det lokala inflytandet över metoden och över besluten har varit det viktiga.

Den farsartade hanteringen av kärnavfallsfrågan hotar det svenska energisystemet, som redan idag är alltför sårbart. I synnerhet bör det granskas om statsrådet Per Bolund kan anses ha haft politiska motiv för att först dröja med att lägga fram ärendet för beslut och för att sedan inte lägga fram ärendet i sin helhet. Det bör utredas om han därmed avsiktligt har bidragit till att en för samhället mycket viktig verksamhet påverkats negativt, säger Joar Forsell i en kommentar.

Liberalerna begär:

  • Att Konstitutionsutskottet granskar Per Bolunds hantering av ansökan från Svensk kärnbränslehantering (SKB).
  • Näringsutskottet kallar in SvK för att redogöra för detaljerna i hur kraftsystemet kommer att reagera när reaktorerna stannar